Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

ผู้อำนวยการ

นายสมภพ  อุณหชาติ
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ข่าวการรับสมัครงาน

จำนวนผู้เข้าชม

0126436
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
138
375
986
2072
3863
15143
126436

Forecast Today
72

3.89%
47.97%
1.43%
1.75%
0.02%
44.94%
Online (15 minutes ago):41
41 guests
no members

Your IP:35.171.45.91

Login Form

ประชุมปฏิบัติกา…

22-10-2562 Hits:25 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Super User

ประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์ ทบทวนบทบาทภารกิจ โครงสร้าง และอำนาจหน้าที่ของกลุ่มพัฒน... Read more

กิจกรรมแลกเปลี่…

22-10-2562 Hits:21 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Super User

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM Day) ในวันที่ 8 - 9 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรม เดอะ รอย... Read more

ประชุมสรุปผลการ…

21-10-2562 Hits:12 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Super User

ประชุมสรุปผลการทบทวน บทบาท ภารกิจและโครงสร้างของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระท... Read more

โครงการพัฒนาเคร…

22-08-2562 Hits:45 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Super User

โครงการพัฒนาเครือข่ายกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กระทรวงศึกษาธิการ ด้านคุณธรรม จริยธรรม... Read more

ประชุมติดตามควา…

22-08-2562 Hits:41 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Super User

ประชุมติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ของสำนัก... Read more

ประชุมหารือแนวท…

22-08-2562 Hits:72 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Super User

ประชุมหารือแนวทางการทบทวนบทบาท ภารกิจและโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการ          ... Read more

ประชุมสรุปวิเคร…

10-10-2562 Hits:24 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Super User

ประชุมสรุปวิเคราะห์ อำนาจหน้าที่ของสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจัง... Read more

แสดงความยินดีแล…

04-07-2562 Hits:120 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Super User

แสดงความยินดีและมอบช่อดอกไม้ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่               นายส... Read more

ประชุมการตรวจสอ…

04-07-2562 Hits:112 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Super User

ประชุมการตรวจสอบข้อมูลขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการศึกษา (IMD 2019)         ... Read more

การประชุมติดตาม…

04-07-2562 Hits:73 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Super User

การประชุมติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ... Read more

การประชุมคณะทำง…

04-07-2562 Hits:165 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Super User

การประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบการติดตามและรายงานผลการพัฒนาระบบราชการ               ... Read more

ประชุมคณะทำงานศ…

04-07-2562 Hits:71 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Super User

ประชุมคณะทำงานศึกษาพัฒนาตัวบ่งชี้การพัฒนาระบบราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิกา... Read more

ประชุมติดตามผลก…

17-06-2562 Hits:98 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Super User

ประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ของ สป. ประจำปีงบฯ 2562 ครั้งที่... Read more

ประชุมคณะทำงานก…

28-05-2562 Hits:128 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Super User

ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองทบทวนบทบาท ภารกิจและโครงสร้าง ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงา... Read more

ประชุมการพัฒนาค…

22-05-2562 Hits:127 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Super User

ประชุมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการประจำปี... Read more

การประชุมเพื่อก…

15-05-2562 Hits:98 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Super User

การประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการกระทรวงศึกษาธิการ      ... Read more

กลุ่มพัฒนาระบบบ…

15-05-2562 Hits:130 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Super User

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ขับเคลื่อนการปรับปรุงโครงสร้างของ สำนักงานศึกษาธิการภาค   ... Read more

ประชุมคณะทำงานข…

29-04-2562 Hits:157 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Sarocha

ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรอ... Read more

การอบรมเพื่อให้…

25-04-2562 Hits:176 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Sarocha

การอบรมเพื่อให้ความรู้การใช้งานระบบ BPSI                         กลุ่มพัฒนาระบบ... Read more

การประชุมคณะทำง…

11-04-2562 Hits:145 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Sarocha

การประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบการติดตามและรายงานผลการพัฒนาระบบราชการ               ... Read more

กิจกรรม “ประเพณ…

11-04-2562 Hits:123 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Sarocha

กิจกรรม “ประเพณีสงกรานต์ ศึกษาธิการสืบสานวัฒนธรรมไทย” ประจำปี 2562             ... Read more

กพร.สป. เข้ารดน…

11-04-2562 Hits:150 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Sarocha

กพร.สป. เข้ารดน้ำดำหัวผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ                   ... Read more

วันคล้ายวันสถาป…

01-04-2562 Hits:173 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Sarocha

วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ ๑๒๗ ปี                            นาย... Read more

การประชุมจัดทำร…

26-03-2562 Hits:124 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Sarocha

การประชุมจัดทำรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0 (Application... Read more

ยินดีต้อนรับผู้…

15-03-2562 Hits:293 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Sarocha

ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ       ... Read more

ประชุมติดตามควา…

14-03-2562 Hits:148 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Sarocha

ประชุมติดตามความก้าวหน้าในผลการดำเนินงานตามมาตรการอำนวยความสะดวก และลดภาระแก่ปร... Read more

ประชุมอนุกรรมกา…

05-03-2562 Hits:133 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Sarocha

                                     สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยกลุ่มพัฒนา... Read more

ประชุมปฏิบัติกา…

05-03-2562 Hits:153 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Sarocha

ประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนการจัดการความรู้ของ สป.                                ... Read more

ประชุมปฏิบัติกา…

22-02-2562 Hits:158 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Sarocha

ประชุมปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/กิจกรร... Read more

ประชุมคณะทำงาน…

18-02-2562 Hits:222 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Sarocha

 ประชุมคณะทำงานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิรูปองค์การ กระทรวงศึกษาธิการและสำนัก... Read more

กิจกรรมลดและคัด…

15-02-2562 Hits:221 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Sarocha

กิจกรรมลดและคัดแยกขยะมูลฝอยของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ร่วมรณร... Read more

ประชุมคณะทำงานพ…

15-02-2562 Hits:142 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Sarocha

ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบการติดตามและรายงานผลการพัฒนาระบบราชการ สำนักงานปลัดกระทรว... Read more

ประชุมคณะกรรมกา…

08-02-2562 Hits:225 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Sarocha

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 1/2562... Read more

ประชุมปฏิบัติกา…

30-01-2562 Hits:160 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Sarocha

               ประชุมปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประม... Read more

ประชุมคณะทำงานพ…

22-01-2562 Hits:142 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Sarocha

ประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  หมวด 1... Read more

ประชุมปฏิบัติกา…

22-01-2562 Hits:160 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Sarocha

ประชุมปฏิบัติการการจัดการความรู้ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ... Read more

ประชุมเพื่อจัดท…

17-01-2562 Hits:161 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Sarocha

ประชุมเพื่อจัดทำเอกสารการสมัครรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รายห... Read more

ประชุมเพื่อจัดท…

14-01-2562 Hits:327 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Sarocha

ประชุมเพื่อจัดทำเอกสารการสมัครรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐรายหม... Read more

ประชุมพิจารณาแล…

14-01-2562 Hits:184 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Sarocha

ประชุมพิจารณาและเจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับสำนั... Read more

การประชุมชี้แจง…

14-01-2562 Hits:157 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Sarocha

การประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของ ศธภ. ศธจ. และ สำนักส่วน... Read more

หนังสือเวียน
 

November 2019
Mo Tu We Th Fr Sa Su
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

สำรวจหน้าเว็บฯ

1. ความสะดวกในการสืบค้นข้อมูล
2. ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์
3. มีความพึงพอใจต่อข้อมูลและเนื้อหาสาระที่ให้บริการเพียงใด
4. ความพึงพอใจต่อการให้บริการของเว็บไซต์ กพร.สป.

แจ้งเวียนบุคลากร กพร.สป.

หนังสือเวียนหน่วยงานในสังกัด สป.

คำชี้แจงการสำรวจความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา (Online Survey)

09 กันยายน 2562

1. ขั้นตอนการประเมินออนไลน์ สำหรับผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าไปประเมินผู้บริหารองค์การ 2. แบบสำรวจความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา (Online Survey)

การมอบอำนาจการแบ่งส่วนราชการภายในกรม

14 มีนาคม 2562
การมอบอำนาจการแบ่งส่วนราชการภายในกรม

การมอบอำนาจการแบ่งส่วนราชการภายในกรม

การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรี เรื่องการทบทวนข้อเสนอให้จัดตั้งหน่วยงานของรัฐตามแผนการปฏิรูปประเทศ

22 กุมภาพันธ์ 2562
การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรี  เรื่องการทบทวนข้อเสนอให้จัดตั้งหน่วยงานของรัฐตามแผนการปฏิรูปประเทศ

การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรี เรื่องการทบทวนข้อเสนอให้จัดตั้งหน่วยงานของรัฐตามแผนการปฏิรูปประเทศ หนังสือที่แนบมาด้วย ที่ นร 0212/ว1 เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรี เรื่องการทบทวนข้อเสนอให้จัดตั้งหน่วยงานของรัฐตามแผนการปฏิรูปประเทศ ลิงค์รายการเกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรี เรื่องการทบทวนข้อเสนอให้จัดตั้งหน่วยงานของรัฐตามแผนการปฏิรูปประเทศ 1. มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การทบทวนข้อเสนอให้จัดตั้งหน่วยงานของรัฐตามแผนการปฏิรูปประเทศ 2. วีดิทัศน์ เรื่อง การทบทวนข้อเสนอให้จัดตั้งหน่วยงานของรัฐตามแผนการปฏิรูปประเทศ

คำสั่งแต่งตั้งผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลงสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ คลิก

01 พฤศจิกายน 2561
คำสั่งแต่งตั้งผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลงสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ คลิก

คำสั่งแต่งตั้งผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลงสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

คำสั่งแต่งตั้งผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลงกระทรวงศึกษาธิการ

01 พฤศจิกายน 2561
คำสั่งแต่งตั้งผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลงกระทรวงศึกษาธิการ

คำสั่งแต่งตั้งผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลงกระทรวงศึกษาธิการ