dad

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

ผู้อำนวยการ

นายสมภพ  อุณหชาติ
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

จำนวนผู้เข้าชม

0467452
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
208
605
8661
8661
20104
28843
467452

3.16%
42.82%
3.62%
1.18%
0.03%
49.21%
Online (15 minutes ago):24
24 guests
no members

Your IP:3.236.156.34
Login Form

คณะฯ ลงพื้นที่ต…

27-11-2563 Hits:50 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Super User

คณะฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบนโยบาย การจัดการการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ... Read more

ประชุมหารือการด…

30-10-2563 Hits:70 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Super User

ประชุมหารือการดำเนินงานตามแนวทางการประเมินส่วนราชการฯ       &nb... Read more

ยินดีเนื่องในโอ…

30-10-2563 Hits:45 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Super User

ยินดีเนื่องในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง    ... Read more

โครงการประชุมปฏ…

30-10-2563 Hits:87 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Super User

โครงการประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกลุ่มพั... Read more

ลงพื้นที่ติดตาม…

14-09-2563 Hits:75 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Super User

ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานการจัดองค์กรแบบแมทริกซ์ (Matrix Organization) จังหวัด... Read more

วิทยากรบรรยาย ข…

14-09-2563 Hits:73 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Super User

วิทยากรบรรยาย ข้าราชการบรรจุใหม่หลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” ประจำปีงบประมาณ... Read more

ประชุมคณะกรรมกา…

14-09-2563 Hits:69 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Super User

ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการจัดตั้งหน่วยงานในสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการครั้งท... Read more

ลงพื้นที่ติดตาม…

14-09-2563 Hits:90 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Super User

ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานการจัดองค์กรแบบแมทริกซ์ (Matrix Organization)  ... Read more

ประชุมการพัฒนาค…

14-09-2563 Hits:48 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Super User

ประชุมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ------------... Read more

การจัดทำรายงานล…

04-08-2563 Hits:152 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Super User

การจัดทำรายงานลักษณะสำคัญขององค์การ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประม... Read more

ประชุมปฏิบัติกา…

21-07-2563 Hits:77 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Super User

ประชุมปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธ... Read more

การประชุมหารือแ…

16-07-2563 Hits:104 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Super User

การประชุมหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการปรับเ... Read more

ประชุมจัดทำแผนย…

16-07-2563 Hits:112 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Super User

ประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการของศธ. (พ.ศ. 2564 - 2565) กิจกรรม... Read more

ประชุมคณะกรรมกา…

07-07-2563 Hits:115 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Super User

ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการจัดหน่วยงานภายใน สป. และศธ. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓   ... Read more

ประชุมจัดทำแผนด…

07-07-2563 Hits:91 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Super User

ประชุมจัดทำแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาววิกฤตของ... Read more

ประชุมคณะทำงานต…

07-07-2563 Hits:97 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Super User

ประชุมคณะทำงานติดตามผลการดำเนินงานตามข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2562... Read more

ประชุมชี้แจงแนว…

07-07-2563 Hits:99 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Super User

ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดตั้งส่วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  &n... Read more

ประชุมจัดทำแผนย…

22-06-2563 Hits:170 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Super User

ประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการของศธ.  กิจกรรมที่ 2 กำหนดกลยุทธ... Read more

ประชุมคณะทํางาน…

14-06-2563 Hits:127 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Super User

ประชุมคณะทํางานติดตามการดําเนินงานการจัดองคก์รแบบแมทริกซ์(Matrix Organization)สํ... Read more

ประชุมเชิงปฏิบั…

14-06-2563 Hits:212 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Super User

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ ของกระทรวงศึกษาธิการ (... Read more

ประชุมติดตามผลก…

29-05-2563 Hits:143 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Super User

ประชุมติดตามผลการดำเนินงานของคณะทำงานขับเคลื่อนภารกิจด้านการนิเทศการจัดการศึกษา ... Read more

ต้อนรับข้าราชกา…

26-05-2563 Hits:185 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Super User

ต้อนรับข้าราชการเข้ารับตำแหน่งใหม่            เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 นายสม... Read more

ประชุมสรุปผลราย…

18-05-2563 Hits:152 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Super User

ประชุมสรุปผลรายงานการปรับปรุงโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓     ... Read more

ประชุมชี้แจงการ…

10-05-2563 Hits:568 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Super User

  ประชุมชี้แจงการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในการจัดองค์กรแบบแมทริก... Read more

ประชุมคณะทำงานข…

24-04-2563 Hits:117 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Super User

 ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนภารกิจด้านการนิเทศการจัดการศึกษา การตรวจสอบภายใน และด้า... Read more

ประชุมคณะกรรมกา…

22-04-2563 Hits:528 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Super User

ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 7/2563             ... Read more

ประชุมจัดทำร่าง…

16-04-2563 Hits:108 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Super User

ประชุมจัดทำร่างประกาศจัดตั้งสถาบันการศึกษาออนไลน์                         สำนัก... Read more

ประชุมคณะกรรมกา…

14-04-2563 Hits:196 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Super User

ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓             ... Read more

หารือแนวทางการด…

20-03-2563 Hits:171 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Super User

หารือแนวทางการดำเนินงานตามภารกิจของ กพร.          นายสมภพ  อุณหชาติ  ผู้อำนวยกา... Read more

ประชุมเพื่อดำเน…

20-03-2563 Hits:126 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Super User

ประชุมเพื่อดำเนินงานตามมาตรการอำนวยความสะดวก และลดภาระแก่ประชาชน              ส... Read more

เข้ารับฟังนโยบา…

18-03-2563 Hits:166 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Man

เข้ารับฟังนโยบายแนวทางการดำเนินงานฯ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 9.30 น. นายส... Read more

เนื่องในโอกาสเข…

18-03-2563 Hits:146 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Man

เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 256... Read more

ประชุมคณะกรรมกา…

16-03-2563 Hits:268 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Man

ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้าง ครั้งที่ 5/2563เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 นายว... Read more

ประชุมปฏิบัติกา…

10-03-2563 Hits:143 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Man

ประชุมปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธ... Read more

ประชุมคณะกรรมกา…

21-02-2563 Hits:272 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Super User

ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 4/2563             ... Read more

การประชุมหารือจ…

18-02-2563 Hits:170 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Man

  การประชุมหารือจัดทำข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวง... Read more

การประชุมปฏิบัต…

14-02-2563 Hits:127 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Man

การประชุมปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของ... Read more

การประชุมปฎิบัต…

14-02-2563 Hits:137 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Man

การประชุมปฎิบัติการจัดการความรู้ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ... Read more

การประชุมปฏิบัต…

12-02-2563 Hits:146 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Man

การประชุมปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษ... Read more

การประชุมปฏิบัต…

05-02-2563 Hits:178 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Man

การประชุมปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษ... Read more

More from this category

VDO ชี้แจงแนวทางการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563ระดับสำนัก 12 ธันวาคม 2563

เอกสารเผยแพร่

แผนปฏิบัติราชการของกลุ่มพัมนาระบบบริหาร ปีงบฯ 64 plan64 65 BCP63OPS

search

January 2021
Mo Tu We Th Fr Sa Su
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
สำรวจหน้าเว็บฯ

1. ความสะดวกในการสืบค้นข้อมูล
2. ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์
3. มีความพึงพอใจต่อข้อมูลและเนื้อหาสาระที่ให้บริการเพียงใด
4. ความพึงพอใจต่อการให้บริการของเว็บไซต์ กพร.สป.

ประกาศ

IMAGE
วันพฤหัสบดี, 14 มกราคม 2564
ขยายระยะเวลาการปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการฯ Read More...
IMAGE
วันศุกร์, 08 มกราคม 2564
การป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา... Read More...
IMAGE
วันพุธ, 02 ธันวาคม 2563
การเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ.... Read More...
IMAGE
วันจันทร์, 30 พฤศจิกายน 2563
การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ... Read More...
IMAGE
วันจันทร์, 23 พฤศจิกายน 2563
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อการเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย... Read More...
IMAGE
วันศุกร์, 13 พฤศจิกายน 2563
... Read More...
IMAGE
วันอังคาร, 06 ตุลาคม 2563
รายชื่อ ผลงาน... Read More...
IMAGE
วันพฤหัสบดี, 01 ตุลาคม 2563
รายชื่อ ผลงาน และข้อเสนอแนวความคิด... Read More...
IMAGE
วันศุกร์, 25 กันยายน 2563
... Read More...
IMAGE
วันจันทร์, 21 กันยายน 2563
การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ... Read More...

มติ ครม.

IMAGE
วันจันทร์, 17 กุมภาพันธ์ 2563
ขอทบทวนและยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการใช้พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่... Read More...

หนังสือเวียนหน่วยงานในสังกัด สป.

IMAGE ศธ 0201/21614 เรื่อง การป้องกันและควบคุมสถ...
วันพฤหัสบดี, 24 ธันวาคม 2563
ศธ 0201/21614 เรื่อง... Read More...
IMAGE
วันพฤหัสบดี, 24 ธันวาคม 2563
ศธ 0201.4/20749 เรื่อง... Read More...
IMAGE ศธ 0201.3/21475 เรื่อง การจัดงาน “สุขสันต์วั...
วันอังคาร, 22 ธันวาคม 2563
ศธ 0201.3/21475 เรื่อง การจัดงาน “สุขสันต์วันปีใหม่ 2564 กระทรวงศึกษาธิการ”   Read More...
IMAGE
วันอังคาร, 22 ธันวาคม 2563
ศธ 0201.6/21229 เรื่อง... Read More...
IMAGE ศธ 0201/10294 เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือแจ้ง...
วันพุธ, 01 กรกฎาคม 2563
ที่ ศธ 0201/10294 เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือแจ้งเวียนราชการจากหน่วยงานภายนอก Read More...
IMAGE ศธ 0201.5/10004 เรื่อง หนังสือแจ้งเวียน
วันจันทร์, 29 มิถุนายน 2563
ที่่ ศธ 0201.5/10004 เรื่อง หนังสือแจ้งเวียน Read More...
IMAGE ศธ 0201.5/10003 เรื่อง หนังสือแจ้งเวียน
วันจันทร์, 29 มิถุนายน 2563
ที่ ศธ 0201.5/10003 เรื่อง หนังสือแจ้งเวียน Read More...
IMAGE ศธ 0201.5/10010 เรื่อง หนังสือแจ้งเวียน
วันจันทร์, 29 มิถุนายน 2563
ที่ ศธ 0201.5/10010 เรื่อง หนังสือแจ้งเวียน Read More...
IMAGE
วันจันทร์, 22 มิถุนายน 2563
ที่ ศธ 0201.4/9539 เรื่อง... Read More...
IMAGE
วันจันทร์, 22 มิถุนายน 2563
ที่ ศธ 0236/9497 เรื่อง... Read More...

แจ้งเวียนบุคลากร กพร.สป.

IMAGE
วันพฤหัสบดี, 14 มกราคม 2564
... Read More...
IMAGE
วันพฤหัสบดี, 14 มกราคม 2564
ย้ายที่ทำการกระทรวงยุติธรรมแห่งใหม่ Read More...
IMAGE
วันพฤหัสบดี, 14 มกราคม 2564
แต่งตั้งอนุกรรมการสามัญประจำสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ... Read More...
IMAGE
วันอังคาร, 12 มกราคม 2564
... Read More...
IMAGE
วันศุกร์, 08 มกราคม 2564
... Read More...
IMAGE
วันพุธ, 06 มกราคม 2564
ศธ 0201.4/22074 เรื่อง... Read More...
IMAGE
วันพุธ, 30 ธันวาคม 2563
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง... Read More...
IMAGE
วันพุธ, 30 ธันวาคม 2563
ย้ายที่ทำการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาแห่งใหม่ Read More...
IMAGE
วันพุธ, 30 ธันวาคม 2563
ย้ายที่ทำการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาแห่งใหม่ Read More...
IMAGE ย้ายข้าราชการ
วันพุธ, 30 ธันวาคม 2563
ย้ายข้าราชการ Read More...

คำสั่ง กระทรวงศึกษาธิการ

IMAGE
วันอังคาร, 05 มกราคม 2564
มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบเขตตรวจราชการ Read More...
IMAGE
วันพฤหัสบดี, 17 ธันวาคม 2563
แต่งตั้งให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง และปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง Read More...
IMAGE
วันอังคาร, 17 พฤศจิกายน 2563
แต่งตั้งอนุกรรมการสามัญประจำกระทรวงศึกษาธิการแทนตำแหน่งที่ว่าง Read More...
IMAGE
วันพุธ, 11 พฤศจิกายน 2563
แต่งตั้งหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ Read More...
IMAGE แต่งตั้งข้าราชการรักษาการแทน
วันพฤหัสบดี, 01 ตุลาคม 2563
แต่งตั้งข้าราชการรักษาการแทน Read More...
IMAGE
วันศุกร์, 25 กันยายน 2563
แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน Read More...
IMAGE แต่งตั้งข้าราชการการเมืองราย นายเจ...
วันจันทร์, 14 กันยายน 2563
แต่งตั้งข้าราชการการเมืองราย นายเจตน์ โศภิษฐ์พงศธร... Read More...
IMAGE ที่ สร.281/2563 เรื่อง ยกเลิกคำสั่งมอบอำน...
วันพฤหัสบดี, 16 เมษายน 2563
คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สร.281/2563 เรื่อง... Read More...
IMAGE
วันพุธ, 08 เมษายน 2563
เรื่อง การมอบหมายให้รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ตรวจราชการ... Read More...
IMAGE
วันพฤหัสบดี, 05 มีนาคม 2563
มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบเขตตรวจราชการ Read More...

คำสั่ง สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

IMAGE มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
วันศุกร์, 08 มกราคม 2564
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ Read More...
IMAGE
วันศุกร์, 08 มกราคม 2564
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง... Read More...
IMAGE
วันอังคาร, 05 มกราคม 2564
แต่งตั้งรองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ Read More...
IMAGE เลื่อนข้าราชการ
วันจันทร์, 04 มกราคม 2564
เลื่อนข้าราชการ Read More...
IMAGE
วันพฤหัสบดี, 17 ธันวาคม 2563
การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38... Read More...
IMAGE ให้ข้าราชการรักษาราชการแทน
วันศุกร์, 27 พฤศจิกายน 2563
ให้ข้าราชการรักษาราชการแทน Read More...
IMAGE
วันพุธ, 18 พฤศจิกายน 2563
บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด... Read More...
IMAGE ย้ายข้าราชการ
วันศุกร์, 13 พฤศจิกายน 2563
ย้ายข้าราชการ Read More...
IMAGE
วันศุกร์, 13 พฤศจิกายน 2563
ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Read More...
IMAGE
วันพฤหัสบดี, 22 ตุลาคม 2563
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค... Read More...

คำสั่ง กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

IMAGE
วันศุกร์, 02 ตุลาคม 2563
คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้ากลุ่มงาน Read More...
คำสั่งการย้ายข้าราชการ
วันอังคาร, 21 มกราคม 2563
เรียน   บุคลากร กพร.           ขอแจ้งคำสั่งการย้ายข้าราชการ จำนวน ๑ ตำแหน่ง... Read More...