Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

ผู้อำนวยการ

นายสมภพ  อุณหชาติ
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

จำนวนผู้เข้าชม

0156445
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
247
402
3074
3789
8471
13766
156445

Forecast Today
216

3.53%
46.92%
2.19%
1.55%
0.04%
45.77%
Online (15 minutes ago):13
13 guests
no members

Your IP:3.229.142.175

Login Form

กพร. ตรวจประเมิ…

15-01-2563 Hits:45 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Super User

กพร. ตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ ระดับสำนัก 62 สน.และสช.                   ก... Read more

ประชุมจัดทำเอกส…

15-01-2563 Hits:4 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Super User

ประชุมจัดทำเอกสารการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 ปี พ.ศ... Read more

ประชุมคณะกรรมกา…

15-01-2563 Hits:7 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Super User

ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 1/2563           ... Read more

การประชุมติดตาม…

06-01-2563 Hits:11 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Man

การประชุมติดตามผลการดำเนินงานข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงงบประมาณประจำปี 2562         ... Read more

กพร.สป. เข้าขอพ…

03-01-2563 Hits:13 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Super User

กพร.สป. เข้าขอพรปีใหม่จากคณะผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ             ... Read more

ประชุมพิจารณาแล…

03-01-2563 Hits:12 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Super User

ประชุมพิจารณาและเจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับสำนั... Read more

กพร. เข้าร่วมกิ…

03-01-2563 Hits:13 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Super User

กพร. เข้าร่วมกิจกรรมงาน “สุขสันต์วันปีใหม่ 2563” ของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันพฤ... Read more

ประชุมปฏิบัติกา…

02-01-2563 Hits:26 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Super User

ประชุมปฏิบัติการเพื่อทบทวนและจัดทำนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของสป. ประจำปีฯ ... Read more

การประชุมชี้แจง…

02-01-2563 Hits:35 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Super User

การประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของระดับสำนักศธภ.และศธจ. ปร... Read more

ประชุมคณะกรรมกา…

12-12-2562 Hits:41 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Super User

ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 2/2562             ... Read more

ประชุมคณะกรรมกา…

12-12-2562 Hits:40 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Super User

การประชุมคณะทำงานจัดทำข้อเสนอการปรับปรุงโครงสร้าง สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ... Read more

ประชุมคณะกรรมกา…

22-11-2562 Hits:44 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Super User

ประชุมคณะกรรมการกำหนดแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชก... Read more

ประชุมคณะกรรมกา…

22-11-2562 Hits:25 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Super User

ประชุมคณะกรรมการกำหนดแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชก... Read more

การประชุมคณะกรร…

22-11-2562 Hits:35 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Super User

การประชุมคณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้าง กระทรวงศึกษาธิการ                 กระทรวงศ... Read more

เนื่องในโอกาสเข…

22-11-2562 Hits:28 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Super User

เนื่องในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ             เมื่อวันที่ 24... Read more

ประชุมเตรียมการ…

22-11-2562 Hits:31 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Super User

ประชุมเตรียมการก่อนการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ       ... Read more

เนื่องในโอกาสเข…

22-11-2562 Hits:26 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Super User

เนื่องในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งใหม่                  เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 นา... Read more

เนื่องในโอกาสเข…

22-11-2562 Hits:28 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Super User

เนื่องในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงศึกษาธิการ              เมื่อวันที่ 10 ต... Read more

โครงการประชุมปฏ…

22-11-2562 Hits:27 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Super User

โครงการประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563         ... Read more

ประชุมปฏิบัติกา…

22-10-2562 Hits:64 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Super User

ประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์ ทบทวนบทบาทภารกิจ โครงสร้าง และอำนาจหน้าที่ของกลุ่มพัฒน... Read more

กิจกรรมแลกเปลี่…

22-10-2562 Hits:45 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Super User

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM Day) ในวันที่ 8 - 9 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรม เดอะ รอย... Read more

ประชุมสรุปผลการ…

21-10-2562 Hits:39 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Super User

ประชุมสรุปผลการทบทวน บทบาท ภารกิจและโครงสร้างของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระท... Read more

โครงการพัฒนาเคร…

22-08-2562 Hits:66 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Super User

โครงการพัฒนาเครือข่ายกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กระทรวงศึกษาธิการ ด้านคุณธรรม จริยธรรม... Read more

ประชุมติดตามควา…

22-08-2562 Hits:62 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Super User

ประชุมติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ของสำนัก... Read more

ประชุมหารือแนวท…

22-08-2562 Hits:108 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Super User

ประชุมหารือแนวทางการทบทวนบทบาท ภารกิจและโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการ          ... Read more

ประชุมสรุปวิเคร…

10-10-2562 Hits:52 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Super User

ประชุมสรุปวิเคราะห์ อำนาจหน้าที่ของสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจัง... Read more

แสดงความยินดีแล…

04-07-2562 Hits:184 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Super User

แสดงความยินดีและมอบช่อดอกไม้ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่               นายส... Read more

ประชุมการตรวจสอ…

04-07-2562 Hits:174 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Super User

ประชุมการตรวจสอบข้อมูลขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการศึกษา (IMD 2019)         ... Read more

การประชุมติดตาม…

04-07-2562 Hits:96 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Super User

การประชุมติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ... Read more

การประชุมคณะทำง…

04-07-2562 Hits:258 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Super User

การประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบการติดตามและรายงานผลการพัฒนาระบบราชการ               ... Read more

ประชุมคณะทำงานศ…

04-07-2562 Hits:93 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Super User

ประชุมคณะทำงานศึกษาพัฒนาตัวบ่งชี้การพัฒนาระบบราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิกา... Read more

ประชุมติดตามผลก…

17-06-2562 Hits:123 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Super User

ประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ของ สป. ประจำปีงบฯ 2562 ครั้งที่... Read more

ประชุมคณะทำงานก…

28-05-2562 Hits:176 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Super User

ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองทบทวนบทบาท ภารกิจและโครงสร้าง ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงา... Read more

ประชุมการพัฒนาค…

22-05-2562 Hits:154 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Super User

ประชุมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการประจำปี... Read more

การประชุมเพื่อก…

15-05-2562 Hits:126 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Super User

การประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการกระทรวงศึกษาธิการ      ... Read more

กลุ่มพัฒนาระบบบ…

15-05-2562 Hits:165 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Super User

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ขับเคลื่อนการปรับปรุงโครงสร้างของ สำนักงานศึกษาธิการภาค   ... Read more

ประชุมคณะทำงานข…

29-04-2562 Hits:187 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Sarocha

ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรอ... Read more

การอบรมเพื่อให้…

25-04-2562 Hits:213 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Sarocha

การอบรมเพื่อให้ความรู้การใช้งานระบบ BPSI                         กลุ่มพัฒนาระบบ... Read more

การประชุมคณะทำง…

11-04-2562 Hits:166 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Sarocha

การประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบการติดตามและรายงานผลการพัฒนาระบบราชการ               ... Read more

กิจกรรม “ประเพณ…

11-04-2562 Hits:144 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Sarocha

กิจกรรม “ประเพณีสงกรานต์ ศึกษาธิการสืบสานวัฒนธรรมไทย” ประจำปี 2562             ... Read more

More from this category

search

January 2020
Mo Tu We Th Fr Sa Su
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
 

สำรวจหน้าเว็บฯ

1. ความสะดวกในการสืบค้นข้อมูล
2. ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์
3. มีความพึงพอใจต่อข้อมูลและเนื้อหาสาระที่ให้บริการเพียงใด
4. ความพึงพอใจต่อการให้บริการของเว็บไซต์ กพร.สป.

แจ้งเวียนบุคลากร กพร.สป.

หนังสือเวียนหน่วยงานในสังกัด สป.

คำชี้แจงการสำรวจความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา (Online Survey)

09 กันยายน 2562

1. ขั้นตอนการประเมินออนไลน์ สำหรับผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าไปประเมินผู้บริหารองค์การ 2. แบบสำรวจความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา (Online Survey)

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การให้และรับของขวัญข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่างๆ

16 มกราคม 2563

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การให้และรับของขวัญข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่างๆ

การมอบอำนาจการแบ่งส่วนราชการภายในกรม

14 มีนาคม 2562
การมอบอำนาจการแบ่งส่วนราชการภายในกรม

การมอบอำนาจการแบ่งส่วนราชการภายในกรม

การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรี เรื่องการทบทวนข้อเสนอให้จัดตั้งหน่วยงานของรัฐตามแผนการปฏิรูปประเทศ

22 กุมภาพันธ์ 2562
การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรี  เรื่องการทบทวนข้อเสนอให้จัดตั้งหน่วยงานของรัฐตามแผนการปฏิรูปประเทศ

การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรี เรื่องการทบทวนข้อเสนอให้จัดตั้งหน่วยงานของรัฐตามแผนการปฏิรูปประเทศ หนังสือที่แนบมาด้วย ที่ นร 0212/ว1 เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรี เรื่องการทบทวนข้อเสนอให้จัดตั้งหน่วยงานของรัฐตามแผนการปฏิรูปประเทศ ลิงค์รายการเกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรี เรื่องการทบทวนข้อเสนอให้จัดตั้งหน่วยงานของรัฐตามแผนการปฏิรูปประเทศ 1. มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การทบทวนข้อเสนอให้จัดตั้งหน่วยงานของรัฐตามแผนการปฏิรูปประเทศ 2. วีดิทัศน์ เรื่อง การทบทวนข้อเสนอให้จัดตั้งหน่วยงานของรัฐตามแผนการปฏิรูปประเทศ

การขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา

09 สิงหาคม 2561

ขอแจ้งการพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา โดยให้ดำเนินการเสนอขอพระราชทานตามแนวทางที่ได้แจ้งเวียนอย่างเคร่งครัด รายละเอียดตามเอกสารแนบ

คำสั่ง กระทรวงศึกษาธิกาาร

ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

06 มกราคม 2563

ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

แต่งตั้งให้ข้าราชการรักษาราชการแทน

20 ธันวาคม 2562

แต่งตั้งให้ข้าราชการรักษาราชการแทน

มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค และรักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค อีกหน้าที่หนึ่ง

20 ธันวาคม 2562

มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค และรักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค อีกหน้าที่หนึ่ง

แต่งตั้งรองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

09 ธันวาคม 2562

แต่งตั้งรองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบเขตตรวจราชการ

09 ธันวาคม 2562

มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบเขตตรวจราชการ

คำสั่ง กพร

แต่งตั้งคณะทำงานกลั้นกรองทบทวนบทบาท ภารกิจและโครงสร้างของหน่วยงานในสังกัด สป.

15 พฤศจิกายน 2562
แต่งตั้งคณะทำงานกลั้นกรองทบทวนบทบาท  ภารกิจและโครงสร้างของหน่วยงานในสังกัด สป.

คำสั่ง สป. ที่ 1075/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานกลั้นกรองทบทวนบทบาท ภารกิจและโครงสร้างของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

แต่งตั้งคณะทำงานวิเคราะห์บทบาท ภารกิจและโครงสร้างของ สป.

15 พฤศจิกายน 2562
แต่งตั้งคณะทำงานวิเคราะห์บทบาท ภารกิจและโครงสร้างของ สป.

คำสั่ง สป. ที่ 850/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานวิเคราะห์บทบาท ภารกิจและโครงสร้างของ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

แต่งตั้งกรรมการปรับปรุงโครงสร้างของ กระทรวงศึกษาธิการ

15 พฤศจิกายน 2562
แต่งตั้งกรรมการปรับปรุงโครงสร้างของ กระทรวงศึกษาธิการ

คำสั่ง สป. ที่ 995/2562 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการปรับปรุงโครงสร้างของ กระทรวงศึกษาธิการ

แต่งตั้งคณะทำงานทบทวนบทบาท ภารกิจและโครงสร้างของหน่วยงานในสังกัด สป.

15 พฤศจิกายน 2562
แต่งตั้งคณะทำงานทบทวนบทบาท  ภารกิจและโครงสร้างของหน่วยงานในสังกัด สป.

คำสั่ง สป. ที่ 2458/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานทบทวนบทบาท ภารกิจและโครงสร้างของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

แต่งตั้งคณะทำงานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิรูปองค์การ สป.

15 พฤศจิกายน 2562
แต่งตั้งคณะทำงานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิรูปองค์การ สป.

คำสั่ง สป. ที่ 91/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิรูปองค์การ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แต่งตั้งผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลงสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

14 พฤศจิกายน 2562
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แต่งตั้งผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลงสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป 2286/2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลงสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

แต่งตั้งคณะทำงานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิรูปองค์การ กระทรวงศึกษาธิการ

15 พฤศจิกายน 2562
แต่งตั้งคณะทำงานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิรูปองค์การ กระทรวงศึกษาธิการ

คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป. 50/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิรูปองค์การ กระทรวงศึกษาธิการ

คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ แต่งตั้งผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลงกระทรวงศึกษาธิการ

14 พฤศจิกายน 2562
คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ แต่งตั้งผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลงกระทรวงศึกษาธิการ

คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป 1071/2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลงกระทรวงศึกษาธิการ