Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

ผู้อำนวยการ


นางสาวอัจฉรา  รัตนบุญสิน
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

จำนวนผู้เข้าชม

0013367
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
100
66
145
695
3451
2964
13367

Forecast Today
96

28.40%
51.58%
0.97%
5.18%
13.88%
Online (15 minutes ago):8
7 guests
one members

Your IP:54.92.160.119

Login Form

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร และพัฒนาสมรรถนะบุคลากร กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร และพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

              กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดประชุมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร และพัฒนาสมรรถนะบุคลากร กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 28 - 31 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมมิลา การ์เดนท์ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดย นายณัทชัย ใจเย็น ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้รับมอบหมายจาก รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นายประเสริฐ บุญเรือง) ประธานในพิธีเปิดการประชุมและชี้แจงโครงการฯ วัตถุประสงค์และรูปแบบการพัฒนาระบบราชการ 4.0 ตามยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 17 คน โดยวันที่ 28 ส.ค. 2561 มีพิธีเปิดโครงการฯ และมอบนโยบายการพัฒนาระบบราชการ 4.0 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมกิจสุวัฒน์ หงส์เจริญ ชั้น 3 อาคารเสมารักษ์ กระทรวงศึกษาธิการ  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ ปรับแนวความคิด ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีในการทำงาน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้การพัฒนาระบบราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน และเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาระบบราชการ เข้าสู่ระบบราชการ 4.0
 

October 2018
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

สำรวจหน้าเว็บฯ

1. ความสะดวกในการสืบค้นข้อมูล
2. ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์
3. มีความพึงพอใจต่อข้อมูลและเนื้อหาสาระที่ให้บริการเพียงใด
4. ความพึงพอใจต่อการให้บริการของเว็บไซต์ กพร.สป.

แจ้งเวียนบุคลากร กพร.สป.

หนังสือเวียนหน่วยงานในสังกัด สป.

ที่ ศธ 0201.3/ว10591(965) เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการถวายความเคารพ

23 กรกฎาคม 2561
ที่ ศธ 0201.3/ว10591(965) เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการถวายความเคารพ

ที่ ศธ 0201.3/ว10591(965) เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการถวายความเคารพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระราชินีพระบรมวงศานุวงศ์ และพระราชวงศ์

การขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา

09 สิงหาคม 2561

ขอแจ้งการพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา โดยให้ดำเนินการเสนอขอพระราชทานตามแนวทางที่ได้แจ้งเวียนอย่างเคร่งครัด รายละเอียดตามเอกสารแนบ