Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

ผู้อำนวยการ


นางสาวอัจฉรา  รัตนบุญสิน
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

จำนวนผู้เข้าชม

0013376
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
109
66
154
695
3460
2964
13376

Forecast Today
96

28.38%
51.55%
0.96%
5.17%
13.94%
Online (15 minutes ago):17
16 guests
one members

Your IP:54.92.160.119

Login Form

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM Day “Knowledge Xchange แลกเปลี่ยนดี มีความรู้”

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM Day “Knowledge Xchange แลกเปลี่ยนดี มีความรู้

                  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM Day ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  “Knowledge Xchange แลกเปลี่ยนดี มีความรู้” เมื่อวันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 ณ ห้องกรุงเทพบอลรูม โรงแรม เดอะ รอยัล ซิตี้ โฮเทล ถนนบรมราชชนนี เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร  โดยมี นางสาวอัจฉรา รัตนบุญสิน รักษาราชการแทนผอ.กพร. สป.  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ของ สป. ต่อ นายพีระ รัตนวิจิตร  รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ประธานในพิธี   มีผู้เข้าร่วมงานกิจกรรม  จำนวน 141 คน

                 นายพีระ รัตนวิจิตร  รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ    ได้ให้แนวคิด “การจัดการความรู้   ยุคไทยแลนด์ 4.0” ซึ่งการจัดการความรู้เป็นเรื่องที่สำคัญจะต้องมีความทันสมัย เข้าถึงได้ง่าย สามารถเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์ได้  นอกจากนี้ได้มีการฉายวีดีทัศน์ “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อดีต-ปัจจุบัน”  และ  นำเสนอองค์ความรู้  จำนวน 11 องค์ความรู้  จาก 8 สำนัก  บุคลากรสามารถเข้าไปศึกษาได้จากฐานข้อมูลการจัดการความรู้ของ สป. 

                   นายดำรง ลิมาภิรักษ์  ที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. ได้มอบวุฒิบัตรแก่ผู้แทนหน่วยงานที่นำเสนอ องค์ความรู้   และได้ให้ข้อคิด ข้อเสนอแนะในการเป็นข้าราชการที่ดีมีหิริ โอตัปปะ เป็นคนละอายและเกรงกลัวต่อบาป เป็นธรรมะของคนดี  และขอให้บุคลากรทุกคนปฏิบัติตน ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ดังนี้1) รับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจขององค์การ   2) มีความรับผิดชอบด้านการเงิน และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ   3) การปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 

October 2018
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

สำรวจหน้าเว็บฯ

1. ความสะดวกในการสืบค้นข้อมูล
2. ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์
3. มีความพึงพอใจต่อข้อมูลและเนื้อหาสาระที่ให้บริการเพียงใด
4. ความพึงพอใจต่อการให้บริการของเว็บไซต์ กพร.สป.

แจ้งเวียนบุคลากร กพร.สป.

หนังสือเวียนหน่วยงานในสังกัด สป.

ที่ ศธ 0201.3/ว10591(965) เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการถวายความเคารพ

23 กรกฎาคม 2561
ที่ ศธ 0201.3/ว10591(965) เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการถวายความเคารพ

ที่ ศธ 0201.3/ว10591(965) เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการถวายความเคารพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระราชินีพระบรมวงศานุวงศ์ และพระราชวงศ์

การขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา

09 สิงหาคม 2561

ขอแจ้งการพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา โดยให้ดำเนินการเสนอขอพระราชทานตามแนวทางที่ได้แจ้งเวียนอย่างเคร่งครัด รายละเอียดตามเอกสารแนบ