Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

ผู้อำนวยการ

นายสมภพ  อุณหชาติ
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ข่าวการรับสมัครงาน

จำนวนผู้เข้าชม

0126492
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
194
375
1042
2072
3919
15143
126492

Forecast Today
288

3.89%
47.96%
1.43%
1.75%
0.02%
44.96%
Online (15 minutes ago):22
22 guests
no members

Your IP:35.171.45.91

Login Form

ประชุมการตรวจสอบข้อมูลขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการศึกษา (IMD 2019)

ประชุมการตรวจสอบข้อมูลขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการศึกษา (IMD 2019)

             สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจัดประชุมการตรวจสอบข้อมูลขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการศึกษา (IMD 2019) จำนวน 18 ตัวชี้วัด ในวันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมกิจสุวัฒน์ หงส์เจริญ โดยมีนายอำนาจ วิชยานุวัติ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม มีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมจำนวน 19 คน

             ในการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อประกอบการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายและเกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัดในองค์ประกอบที่ 1 และ 2 ที่มีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ ส่งสำนักงาน ก.พ.ร. ภายในเดือนมิถุนายน 2562 ซึ่งการจัดอันดับการแข่งขันสถาบัน IMD จะพิจารณาแหล่งข้อมูล 2 ทาง คือ 1) ข้อมูลสถิติ/ข้อมูลทุติยภูมิจากองค์การระหว่างประเทศ ระดับชาติและภูมิภาค และ 2) ข้อมูลจากการสำรวจความคิดเห็นของผู้บริหารระดับกลางและระดับสูงจากภาคธุรกิจ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวควรมีการตรวจสอบความถูกต้องจากหน่วยงานเจ้าของข้อมูลก่อนถึงความถูกต้อง แม่นยำ จึงได้จัดการประชุมนี้ขึ้น
 

November 2019
Mo Tu We Th Fr Sa Su
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

สำรวจหน้าเว็บฯ

1. ความสะดวกในการสืบค้นข้อมูล
2. ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์
3. มีความพึงพอใจต่อข้อมูลและเนื้อหาสาระที่ให้บริการเพียงใด
4. ความพึงพอใจต่อการให้บริการของเว็บไซต์ กพร.สป.

แจ้งเวียนบุคลากร กพร.สป.

หนังสือเวียนหน่วยงานในสังกัด สป.

คำชี้แจงการสำรวจความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา (Online Survey)

09 กันยายน 2562

1. ขั้นตอนการประเมินออนไลน์ สำหรับผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าไปประเมินผู้บริหารองค์การ 2. แบบสำรวจความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา (Online Survey)

การมอบอำนาจการแบ่งส่วนราชการภายในกรม

14 มีนาคม 2562
การมอบอำนาจการแบ่งส่วนราชการภายในกรม

การมอบอำนาจการแบ่งส่วนราชการภายในกรม

การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรี เรื่องการทบทวนข้อเสนอให้จัดตั้งหน่วยงานของรัฐตามแผนการปฏิรูปประเทศ

22 กุมภาพันธ์ 2562
การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรี  เรื่องการทบทวนข้อเสนอให้จัดตั้งหน่วยงานของรัฐตามแผนการปฏิรูปประเทศ

การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรี เรื่องการทบทวนข้อเสนอให้จัดตั้งหน่วยงานของรัฐตามแผนการปฏิรูปประเทศ หนังสือที่แนบมาด้วย ที่ นร 0212/ว1 เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรี เรื่องการทบทวนข้อเสนอให้จัดตั้งหน่วยงานของรัฐตามแผนการปฏิรูปประเทศ ลิงค์รายการเกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรี เรื่องการทบทวนข้อเสนอให้จัดตั้งหน่วยงานของรัฐตามแผนการปฏิรูปประเทศ 1. มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การทบทวนข้อเสนอให้จัดตั้งหน่วยงานของรัฐตามแผนการปฏิรูปประเทศ 2. วีดิทัศน์ เรื่อง การทบทวนข้อเสนอให้จัดตั้งหน่วยงานของรัฐตามแผนการปฏิรูปประเทศ

คำสั่งแต่งตั้งผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลงสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ คลิก

01 พฤศจิกายน 2561
คำสั่งแต่งตั้งผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลงสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ คลิก

คำสั่งแต่งตั้งผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลงสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

คำสั่งแต่งตั้งผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลงกระทรวงศึกษาธิการ

01 พฤศจิกายน 2561
คำสั่งแต่งตั้งผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลงกระทรวงศึกษาธิการ

คำสั่งแต่งตั้งผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลงกระทรวงศึกษาธิการ