Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

ผู้อำนวยการ


นางสาวอัจฉรา  รัตนบุญสิน
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

จำนวนผู้เข้าชม

0020305
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
138
192
447
2322
2871
2938
20305

Forecast Today
96

18.82%
58.93%
0.93%
3.50%
17.82%
Online (15 minutes ago):22
22 guests
no members

Your IP:54.234.228.78

Login Form

ประชุมรับฟังความต้องการ ความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่มีต่อการปฏิบัติงานของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สป. 2561

ประชุมรับฟังความต้องการ ความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ที่มีต่อการปฏิบัติงานของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สป. 2561

           กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร   ได้จัดประชุมรับฟังความต้องการ ความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการปฏิบัติงานของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สป. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมประจวบ แสงอินทร์ ชั้น 10  อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ  โดยมี นายณัทชัย  ใจเย็น  ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  เป็นประธาน  และมีผู้แทนหน่วยงานที่เป็นผู้รับบริการของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สป. เข้าร่วมประชุม 35  คน

           ในการนี้ที่ประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะ และแสดงข้อคิดเห็น ตลอดจนความต้องการ ความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการปฏิบัติงานของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สป. เพื่อนำไปปรับปรุงผลผลิตหรือการบริการหรือกระบวนการปฏิบัติงาน ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างแท้จริง และได้ข้อมูลที่ครอบคลุม ครบถ้วนตามภารกิจ ตอบสนองความต้องการ ความคาดหวังอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

December 2018
Mo Tu We Th Fr Sa Su
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

สำรวจหน้าเว็บฯ

1. ความสะดวกในการสืบค้นข้อมูล
2. ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์
3. มีความพึงพอใจต่อข้อมูลและเนื้อหาสาระที่ให้บริการเพียงใด
4. ความพึงพอใจต่อการให้บริการของเว็บไซต์ กพร.สป.

แจ้งเวียนบุคลากร กพร.สป.

หนังสือเวียนหน่วยงานในสังกัด สป.

คำสั่งแต่งตั้งผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลงสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ คลิก

01 พฤศจิกายน 2561
คำสั่งแต่งตั้งผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลงสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ คลิก

คำสั่งแต่งตั้งผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลงสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

คำสั่งแต่งตั้งผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลงกระทรวงศึกษาธิการ

01 พฤศจิกายน 2561
คำสั่งแต่งตั้งผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลงกระทรวงศึกษาธิการ

คำสั่งแต่งตั้งผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลงกระทรวงศึกษาธิการ

การขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา

09 สิงหาคม 2561

ขอแจ้งการพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา โดยให้ดำเนินการเสนอขอพระราชทานตามแนวทางที่ได้แจ้งเวียนอย่างเคร่งครัด รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ที่ ศธ 0201.3/ว10591(965) เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการถวายความเคารพ

23 กรกฎาคม 2561
ที่ ศธ 0201.3/ว10591(965) เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการถวายความเคารพ

ที่ ศธ 0201.3/ว10591(965) เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการถวายความเคารพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระราชินีพระบรมวงศานุวงศ์ และพระราชวงศ์