Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

ผู้อำนวยการ

นายสมภพ  อุณหชาติ
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ข่าวการรับสมัครงาน

จำนวนผู้เข้าชม

0103573
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
367
330
1957
2038
6344
10166
103573

Forecast Today
288

4.58%
48.98%
1.09%
1.15%
0.02%
44.17%
Online (15 minutes ago):22
22 guests
no members

Your IP:18.207.136.184

Login Form

ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบการติดตามและรายงานผลการพัฒนาระบบราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบการติดตามและรายงานผลการพัฒนาระบบราชการ 
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ


                    สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการโดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหารจัดประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบการติดตามและรายงานผลการพัฒนาระบบราชการ                                             สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมอภัย จันทวิมล ชั้น 2 อาคารเสมารักษ์ กระทรวงศึกษาธิการ โดยมี อดีตรองศึกษาธิการภาค ๑๗ (นายธวัช กงเติม) เป็นประธานและดำเนินการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นคณะทำงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 31 คน 
ในการประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดให้มีระบบการติดตามและรายงานผลการพัฒนาระบบราชการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่สามารถเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลของส่วนกลางและภูมิภาคได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมและผลักดันให้ส่วนราชการ สำนัก และหน่วยงานในสังกัด มีการทำงานร่วมกัน พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนรูปแบบ  ในการดำเนินงานให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และนำเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบันมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ก้าวออกจากกรอบความคิดและวิธีการทำงานแบบเดิม 
สอดรับกับแนวนโยบายของรัฐบาลประเทศไทย 4.0
 

September 2019
Mo Tu We Th Fr Sa Su
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

สำรวจหน้าเว็บฯ

1. ความสะดวกในการสืบค้นข้อมูล
2. ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์
3. มีความพึงพอใจต่อข้อมูลและเนื้อหาสาระที่ให้บริการเพียงใด
4. ความพึงพอใจต่อการให้บริการของเว็บไซต์ กพร.สป.

แจ้งเวียนบุคลากร กพร.สป.

หนังสือเวียนหน่วยงานในสังกัด สป.

คำชี้แจงการสำรวจความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา (Online Survey)

09 กันยายน 2562

1. ขั้นตอนการประเมินออนไลน์ สำหรับผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าไปประเมินผู้บริหารองค์การ 2. แบบสำรวจความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา (Online Survey)

การมอบอำนาจการแบ่งส่วนราชการภายในกรม

14 มีนาคม 2562
การมอบอำนาจการแบ่งส่วนราชการภายในกรม

การมอบอำนาจการแบ่งส่วนราชการภายในกรม

การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรี เรื่องการทบทวนข้อเสนอให้จัดตั้งหน่วยงานของรัฐตามแผนการปฏิรูปประเทศ

22 กุมภาพันธ์ 2562
การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรี  เรื่องการทบทวนข้อเสนอให้จัดตั้งหน่วยงานของรัฐตามแผนการปฏิรูปประเทศ

การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรี เรื่องการทบทวนข้อเสนอให้จัดตั้งหน่วยงานของรัฐตามแผนการปฏิรูปประเทศ หนังสือที่แนบมาด้วย ที่ นร 0212/ว1 เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรี เรื่องการทบทวนข้อเสนอให้จัดตั้งหน่วยงานของรัฐตามแผนการปฏิรูปประเทศ ลิงค์รายการเกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรี เรื่องการทบทวนข้อเสนอให้จัดตั้งหน่วยงานของรัฐตามแผนการปฏิรูปประเทศ 1. มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การทบทวนข้อเสนอให้จัดตั้งหน่วยงานของรัฐตามแผนการปฏิรูปประเทศ 2. วีดิทัศน์ เรื่อง การทบทวนข้อเสนอให้จัดตั้งหน่วยงานของรัฐตามแผนการปฏิรูปประเทศ

คำสั่งแต่งตั้งผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลงสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ คลิก

01 พฤศจิกายน 2561
คำสั่งแต่งตั้งผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลงสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ คลิก

คำสั่งแต่งตั้งผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลงสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

คำสั่งแต่งตั้งผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลงกระทรวงศึกษาธิการ

01 พฤศจิกายน 2561
คำสั่งแต่งตั้งผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลงกระทรวงศึกษาธิการ

คำสั่งแต่งตั้งผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลงกระทรวงศึกษาธิการ