Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

ผู้อำนวยการ


นางสาวอัจฉรา  รัตนบุญสิน
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

จำนวนผู้เข้าชม

0013405
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
138
66
183
695
3489
2964
13405

Forecast Today
168

28.32%
51.52%
0.96%
5.16%
14.04%
Online (15 minutes ago):8
8 guests
no members

Your IP:54.92.160.119

Login Form

ประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กพร.สป.

ประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  กพร.สป.

                 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 25 – 27 กันยายน 2561  ณ เดอะ แนชเชอรัล การ์เด้น รีสอร์ท อำเภอโป่งน้ำร้อน  จังหวัดจันทบุรี    โดยมีบุคลากรในสังกัด กพร.สป.  เข้าร่วมประชุม จำนวน  17  คน

                ในการประชุมครั้งนี้ เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ได้มีการสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   วิเคราะห์ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน ,ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรค ขององค์กร (SWOT Analysis)  ทบทวนวิสัยทัศน์  พันธกิจ  ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ของ กพร.สป.  จัดทำแผนงาน/โครงการ  เป้าหมายผลสำเร็จของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมและตัวชี้วัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

October 2018
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

สำรวจหน้าเว็บฯ

1. ความสะดวกในการสืบค้นข้อมูล
2. ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์
3. มีความพึงพอใจต่อข้อมูลและเนื้อหาสาระที่ให้บริการเพียงใด
4. ความพึงพอใจต่อการให้บริการของเว็บไซต์ กพร.สป.

แจ้งเวียนบุคลากร กพร.สป.

หนังสือเวียนหน่วยงานในสังกัด สป.

ที่ ศธ 0201.3/ว10591(965) เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการถวายความเคารพ

23 กรกฎาคม 2561
ที่ ศธ 0201.3/ว10591(965) เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการถวายความเคารพ

ที่ ศธ 0201.3/ว10591(965) เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการถวายความเคารพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระราชินีพระบรมวงศานุวงศ์ และพระราชวงศ์

การขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา

09 สิงหาคม 2561

ขอแจ้งการพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา โดยให้ดำเนินการเสนอขอพระราชทานตามแนวทางที่ได้แจ้งเวียนอย่างเคร่งครัด รายละเอียดตามเอกสารแนบ