Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

ผู้อำนวยการ


นางสาวอัจฉรา  รัตนบุญสิน
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

จำนวนผู้เข้าชม

0020318
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
151
192
460
2322
2884
2938
20318

Forecast Today
144

18.81%
58.90%
0.93%
3.50%
17.86%
Online (15 minutes ago):8
7 guests
one members

Your IP:54.234.228.78

Login Form

ประชุมปฏิบัติการปรับปรุงแผนปฏิรูปองค์การ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ประชุมปฏิบัติการปรับปรุงแผนปฏิรูปองค์การ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

                   สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้จัดประชุมปฏิบัติการปรับปรุงแผนปฏิรูปองค์การ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 20 – 21 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรม บียอนด์ สวีท ถนนจรัญสนิทวงศ์ กรุงเทพมหานคร โดยมี นายบัณฑิต ศรีพุทธางกูร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมประชุม 52 คน

                    การประชุมครั้งนี้ เป็นการดำเนินงานตามขั้นตอนการปฏิรูปองค์การและตามแนวทางการประเมินตัวชี้วัดที่ 5.2 การดำเนินการจัดทำแผนปฏิรูปองค์การ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งสำนักงาน ก.พ.ร. แจ้งว่าได้ปรับแนวทางการประเมินผลรอบสอง ตัวชี้วัดที่ 5.2 โดยพิจารณาจากแบบฟอร์มการจัดทำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในระยะ 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) ความครบถ้วนของประเด็นตามความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ และผลผลิต (Output) ที่กำหนดในแต่ละประเด็น ต้องเป็นรูปธรรม และสามารถวัดผลได้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณแต่ละปี หากมีรายละเอียดครบถ้วนในทุกประเด็นตามแบบฟอร์มที่กำหนด จึงจะถือว่า “ผ่าน” ให้รายงานผลการจัดทำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในระยะ ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) ไปยัง สำนักงาน ก.พ.ร. เฉพาะในระบบ e-SAR เท่านั้น ภายในวันที่ 26 ตุลาคม 2561

 
 

December 2018
Mo Tu We Th Fr Sa Su
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

สำรวจหน้าเว็บฯ

1. ความสะดวกในการสืบค้นข้อมูล
2. ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์
3. มีความพึงพอใจต่อข้อมูลและเนื้อหาสาระที่ให้บริการเพียงใด
4. ความพึงพอใจต่อการให้บริการของเว็บไซต์ กพร.สป.

แจ้งเวียนบุคลากร กพร.สป.

หนังสือเวียนหน่วยงานในสังกัด สป.

คำสั่งแต่งตั้งผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลงสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ คลิก

01 พฤศจิกายน 2561
คำสั่งแต่งตั้งผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลงสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ คลิก

คำสั่งแต่งตั้งผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลงสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

คำสั่งแต่งตั้งผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลงกระทรวงศึกษาธิการ

01 พฤศจิกายน 2561
คำสั่งแต่งตั้งผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลงกระทรวงศึกษาธิการ

คำสั่งแต่งตั้งผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลงกระทรวงศึกษาธิการ

การขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา

09 สิงหาคม 2561

ขอแจ้งการพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา โดยให้ดำเนินการเสนอขอพระราชทานตามแนวทางที่ได้แจ้งเวียนอย่างเคร่งครัด รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ที่ ศธ 0201.3/ว10591(965) เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการถวายความเคารพ

23 กรกฎาคม 2561
ที่ ศธ 0201.3/ว10591(965) เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการถวายความเคารพ

ที่ ศธ 0201.3/ว10591(965) เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการถวายความเคารพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระราชินีพระบรมวงศานุวงศ์ และพระราชวงศ์