Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

ผู้อำนวยการ


นางสาวอัจฉรา  รัตนบุญสิน
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

จำนวนผู้เข้าชม

0013371
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
104
66
149
695
3455
2964
13371

Forecast Today
96

28.39%
51.57%
0.96%
5.18%
13.90%
Online (15 minutes ago):12
11 guests
one members

Your IP:54.92.160.119

Login Form

ประชุมประเมินผู้บริหารองค์การ รอบการประเมินที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประชุมประเมินผู้บริหารองค์การ รอบการประเมินที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

                  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหารจัดประชุมประเมินผู้บริหารองค์การ รอบการประเมินที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในวันที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมโกวิท วรพิพัฒน์ ชั้น 3 อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนายณัทชัย ใจเย็น ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นประธาน

                  ในที่ประชุมได้มีการชี้แจงเพื่อรับฟังรายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานของคณะทำงานและเลขานุการ ในประเด็นที่ (1) (2) (3) (4) (6) (9) และนำเสนอข้อมูลในประเด็นการประเมินตนเอง (Self-Assessment) ในประเด็นที่ 5 วิสัยทัศน์ ประเด็นที่ 7 การส่งเสริมการใช้ดิจิทัลฯ ประเด็นที่ 8 การสร้างคุณธรรม จริยธรรมในองค์การ และประเด็นที่ 10 การบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน (Integration) ที่ประชุมเพื่อร่วมกันพิจารณาให้ครบถ้วน สมบูรณ์ทุกประเด็น เพื่อนำข้อมูลเสนอปลัดกระทรวงศึกษาธิการประเมินตนเองในระบบ ในวันที่ 17–21 กันยายน 2561 ต่อไป
 

 
 

October 2018
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

สำรวจหน้าเว็บฯ

1. ความสะดวกในการสืบค้นข้อมูล
2. ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์
3. มีความพึงพอใจต่อข้อมูลและเนื้อหาสาระที่ให้บริการเพียงใด
4. ความพึงพอใจต่อการให้บริการของเว็บไซต์ กพร.สป.

แจ้งเวียนบุคลากร กพร.สป.

หนังสือเวียนหน่วยงานในสังกัด สป.

ที่ ศธ 0201.3/ว10591(965) เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการถวายความเคารพ

23 กรกฎาคม 2561
ที่ ศธ 0201.3/ว10591(965) เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการถวายความเคารพ

ที่ ศธ 0201.3/ว10591(965) เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการถวายความเคารพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระราชินีพระบรมวงศานุวงศ์ และพระราชวงศ์

การขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา

09 สิงหาคม 2561

ขอแจ้งการพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา โดยให้ดำเนินการเสนอขอพระราชทานตามแนวทางที่ได้แจ้งเวียนอย่างเคร่งครัด รายละเอียดตามเอกสารแนบ