Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

ผู้อำนวยการ

นายสมภพ  อุณหชาติ
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

จำนวนผู้เข้าชม

0043370
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
228
256
427
1693
7693
6001
43370

Forecast Today
168

9.74%
57.87%
1.05%
2.16%
29.18%
Online (15 minutes ago):27
27 guests
no members

Your IP:52.206.226.77

Login Form

ประชุมสรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

ประชุมสรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

                     สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  ได้จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 ณ โรงแรม บียอนด์ สวีท กรุงเทพฯ โดยมีนางเพียงจันทร์ ทองปาน หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมและการบริหารการเปลี่ยนแปลง ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นผู้ชี้แจงวัตถุประสงค์การประชุมและดำเนินการประชุม และผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งเป็นคณะทำงานดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ร่วมกันประเมินผลและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 1 –6 และหมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ ซึ่งประกอบด้วย 1. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 1 – หมวด 6 2. รายงานผลตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 3. ลักษณะสำคัญขององค์การ 4. รายงานผลการดำเนินงานหมวด 1 – 6 โดยใช้แนวทาง ADLI/R ตามเกณฑ์ PMQA 5. ผลลัพธ์การดำเนินงานตัวชี้วัดหมวด 7 6. ประเมิน Self-Assessment Questionnaire
 

 

 

March 2019
Mo Tu We Th Fr Sa Su
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

สำรวจหน้าเว็บฯ

1. ความสะดวกในการสืบค้นข้อมูล
2. ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์
3. มีความพึงพอใจต่อข้อมูลและเนื้อหาสาระที่ให้บริการเพียงใด
4. ความพึงพอใจต่อการให้บริการของเว็บไซต์ กพร.สป.

แจ้งเวียนบุคลากร กพร.สป.

หนังสือเวียนหน่วยงานในสังกัด สป.

การมอบอำนาจการแบ่งส่วนราชการภายในกรม

14 มีนาคม 2562
การมอบอำนาจการแบ่งส่วนราชการภายในกรม

การมอบอำนาจการแบ่งส่วนราชการภายในกรม

การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรี เรื่องการทบทวนข้อเสนอให้จัดตั้งหน่วยงานของรัฐตามแผนการปฏิรูปประเทศ

22 กุมภาพันธ์ 2562
การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรี  เรื่องการทบทวนข้อเสนอให้จัดตั้งหน่วยงานของรัฐตามแผนการปฏิรูปประเทศ

การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรี เรื่องการทบทวนข้อเสนอให้จัดตั้งหน่วยงานของรัฐตามแผนการปฏิรูปประเทศ หนังสือที่แนบมาด้วย ที่ นร 0212/ว1 เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรี เรื่องการทบทวนข้อเสนอให้จัดตั้งหน่วยงานของรัฐตามแผนการปฏิรูปประเทศ ลิงค์รายการเกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรี เรื่องการทบทวนข้อเสนอให้จัดตั้งหน่วยงานของรัฐตามแผนการปฏิรูปประเทศ 1. มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การทบทวนข้อเสนอให้จัดตั้งหน่วยงานของรัฐตามแผนการปฏิรูปประเทศ 2. วีดิทัศน์ เรื่อง การทบทวนข้อเสนอให้จัดตั้งหน่วยงานของรัฐตามแผนการปฏิรูปประเทศ

คำสั่งแต่งตั้งผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลงสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ คลิก

01 พฤศจิกายน 2561
คำสั่งแต่งตั้งผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลงสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ คลิก

คำสั่งแต่งตั้งผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลงสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

คำสั่งแต่งตั้งผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลงกระทรวงศึกษาธิการ

01 พฤศจิกายน 2561
คำสั่งแต่งตั้งผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลงกระทรวงศึกษาธิการ

คำสั่งแต่งตั้งผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลงกระทรวงศึกษาธิการ

การขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา

09 สิงหาคม 2561

ขอแจ้งการพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา โดยให้ดำเนินการเสนอขอพระราชทานตามแนวทางที่ได้แจ้งเวียนอย่างเคร่งครัด รายละเอียดตามเอกสารแนบ