Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

ผู้อำนวยการ


นางสาวอัจฉรา  รัตนบุญสิน
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

จำนวนผู้เข้าชม

0013390
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
123
66
168
695
3474
2964
13390

Forecast Today
96

28.35%
51.50%
0.96%
5.17%
14.02%
Online (15 minutes ago):29
28 guests
one members

Your IP:54.92.160.119

Login Form

ประชุมสรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

ประชุมสรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

                     สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  ได้จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 ณ โรงแรม บียอนด์ สวีท กรุงเทพฯ โดยมีนางเพียงจันทร์ ทองปาน หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมและการบริหารการเปลี่ยนแปลง ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นผู้ชี้แจงวัตถุประสงค์การประชุมและดำเนินการประชุม และผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งเป็นคณะทำงานดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ร่วมกันประเมินผลและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 1 –6 และหมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ ซึ่งประกอบด้วย 1. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 1 – หมวด 6 2. รายงานผลตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 3. ลักษณะสำคัญขององค์การ 4. รายงานผลการดำเนินงานหมวด 1 – 6 โดยใช้แนวทาง ADLI/R ตามเกณฑ์ PMQA 5. ผลลัพธ์การดำเนินงานตัวชี้วัดหมวด 7 6. ประเมิน Self-Assessment Questionnaire
 

 

 
 

October 2018
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

สำรวจหน้าเว็บฯ

1. ความสะดวกในการสืบค้นข้อมูล
2. ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์
3. มีความพึงพอใจต่อข้อมูลและเนื้อหาสาระที่ให้บริการเพียงใด
4. ความพึงพอใจต่อการให้บริการของเว็บไซต์ กพร.สป.

แจ้งเวียนบุคลากร กพร.สป.

หนังสือเวียนหน่วยงานในสังกัด สป.

ที่ ศธ 0201.3/ว10591(965) เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการถวายความเคารพ

23 กรกฎาคม 2561
ที่ ศธ 0201.3/ว10591(965) เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการถวายความเคารพ

ที่ ศธ 0201.3/ว10591(965) เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการถวายความเคารพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระราชินีพระบรมวงศานุวงศ์ และพระราชวงศ์

การขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา

09 สิงหาคม 2561

ขอแจ้งการพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา โดยให้ดำเนินการเสนอขอพระราชทานตามแนวทางที่ได้แจ้งเวียนอย่างเคร่งครัด รายละเอียดตามเอกสารแนบ