Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

ผู้อำนวยการ

นายสมภพ  อุณหชาติ
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

จำนวนผู้เข้าชม

0244855
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
77
868
4261
7056
3767
24875
244855

2.82%
41.87%
4.47%
2.03%
0.05%
48.76%
Online (15 minutes ago):7
7 guests
no members

Your IP:34.231.21.83
Login Form

VDO ชี้แจงแนวทางการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563ระดับสำนัก 12 ธันวาคม 2563

วันจักรี 6 เมษายน


วันจักรี 6 เมษายน ประวัติวันจักรี วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

วันจักรี (Chakri Memorial Day) ตรงกับวันที่ 6 เมษายนของทุกปี อันเนื่องมาจากเมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2325 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช หรือพระรามาธิบดีที่ 1 ทรงเสด็จปราบดาภิเษกขี้นเป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีและเป็นวันครบรอบการก่อตั้งราชวงศ์จักรี ในวันนี้จึงถือเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งที่พวกเราชาวไทยควรให้ความระลึกถึง กว่าจะมาเป็นสยามได้ในทุกวันนี้

 

ความสำคัญของวันจักรี

วันจักรี (Chakri Memorial Day) คือ วันที่ระลึกถึงมหาจักรีบรมราชวงศ์ เป็นวันที่ พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาจักรีบรมนาถ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เสด็จปราบดาภิเษกขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกแห่งราชวงศ์จักรี อีกทั้งยังเริ่มก่อสร้างพระนครแห่งใหม่ในนาม กรุงเทพมหานครบวรรัตนโกสินทร์ ที่นับว่าเป็นเมืองหลวงแห่งใหม่ถัดจากกรุงธนบุรี ซึ่งเมื่อครั้งที่กรุงธนบุรีเป็นราชธานีนั้น มีอาณาบริเวณรวมทั้งสองฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยา ทำให้เป็นเมืองหลวงที่มีแม่น้ำไหลผ่านกลางเมือง ต่อมา พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงเปลี่ยนนามใหม่ จาก กรุงเทพมหานครบวรรัตนโกสินทร์ เป็น กรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์ ซึ่งช่วงเวลาตั้งแต่ก่อตั้งกรุงเทพมหานครฯ เมื่อปี พ.ศ. 2325 มักเรียกกันว่า สมัยรัตนโกสินทร์ เช่นเดียวกันกับที่เคยเรียกยุคสมัยที่ผ่านมาในสยาม โดยพระเจ้าแผ่นดินในสมัยรัตนโกสินทร์นี้ได้สืบสันตติวงศ์ต่อเนื่องกันมาในราชวงศ์เดียวกันจนถึงปัจจุบัน มี 9 รัชกาล รวมระยะเวลาแล้วกว่า 234 ปี

 

จากบันทึกตามประวัติศาสตร์ระบุว่า ในปี พ.ศ. 2416 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้โปรดเกล้าฯ ให้หล่อพระบรมรูปของบูรพมหากษัตริย์ 4 พระองค์ (รัชกาลที่ 1 – รัชกาลที่ 4) ขึ้นประดิษฐานเอาไว้สำหรับให้พระมหากษัตริย์พระองค์ต่อๆ ไป ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการ และประชาชนทั่วไปได้ถวายความเคารพสักการะ เพื่อเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเป็นธรรมเนียมปีละหนึ่งครั้ง และได้โปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญไปประดิษฐานยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ต่อมาก็ได้มีการเปลี่ยนสถานที่ประดิษฐานหลายต่อหลายครั้ง

จนมาถึงในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระองค์ได้ทรงโปรดเกล้าฯ ให้เคลื่อนย้ายพระบรมรูปของบูรพมหากษัตริย์ 4 พระองค์มาไว้ ณ ปราสาทเทพบิดร ภายในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พร้อมกับพระบรมรูปของรัชกาลที่ 5 พระชนกชาถ ซึ่งพระที่นั่งสำหรับประดิษฐานพระบรมรูปองค์นี้ รัชกาลที่ 6 ทรงโปรดให้ซ่อมแซมจากพุทธปรางค์ปราสาทเพื่อการนี้โดยเฉพาะ และได้พระราชทานพระนามว่า ปราสาทเทพบิดร โดยได้มีการซ่อมแซ่มและประดิษฐานพระบรมรูปทั้ง 5 รัชกาลแล้วเสร็จในเดือนเมษายน พ.ศ. 2461 จากนั้น พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงมีพระบรมราชโองการประกาศตั้งพระราชพิธีถวายบังคมพระบรมรูปขึ้นในวันที่ 6 เมษายนปีเดียวกัน อีกทั้ยังโปรดให้เรียกวันที่ 6 เมษายนนี้ว่า วันจักรี

search
สำรวจหน้าเว็บฯ

1. ความสะดวกในการสืบค้นข้อมูล
2. ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์
3. มีความพึงพอใจต่อข้อมูลและเนื้อหาสาระที่ให้บริการเพียงใด
4. ความพึงพอใจต่อการให้บริการของเว็บไซต์ กพร.สป.

ประกาศ

IMAGE ที่ ศธ 02145/8570 การเปิดเรียนและการใช้อาค...
วันพฤหัสบดี, 04 มิถุนายน 2563
ที่ ศธ 02145/8570(702) เรื่องประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง... Read More...
IMAGE ที่ ศธ 02145/8987 ยกเลิกการปรับลดเวลาฯ
วันพฤหัสบดี, 04 มิถุนายน 2563
ที่ ศธ 02145/8987 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง... Read More...
IMAGE
วันจันทร์, 25 พฤษภาคม 2563
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ Read More...
IMAGE ศธ 02145/7600 เรือง ประกาศกระทรวงศึกษาธิกา...
วันศุกร์, 22 พฤษภาคม 2563
ที่ ศธ 02145/7600 เรื่อง ประกาศกระทรวงศึกษา เรื่อง... Read More...
IMAGE
วันศุกร์, 22 พฤษภาคม 2563
ที่ ศธ 0201.4/7462 เรื่อง รับย้ายและรับโอนข้าราชการ Read More...

วันจันทร์, 18 พฤษภาคม 2563
เรียน  บุคลากร กพร. ขอแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ... Read More...
ขอแจ้งประกาศ เรื่อง ผลงาน รายชื่อ แล...
วันศุกร์, 15 พฤษภาคม 2563
เรียน  บุคลากร กพร.          ขอแจ้งประกาศ เรื่อง ผลงาน รายชื่อ... Read More...
IMAGE ประกาศคณะกรรมการ พ.ส.ธ. ประจำงวดที่ 5/25...
วันศุกร์, 01 พฤษภาคม 2563
ประกาศคณะกรรมการ พ.ส.ธ. ประจำงวดที่ 5/2563 เดือน พฤษภาคม 2563 Read More...
IMAGE
วันศุกร์, 01 พฤษภาคม 2563
เรื่อง กำหนดวัน เวลา การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง... Read More...
IMAGE
วันศุกร์, 24 เมษายน 2563
... Read More...

มติ ครม.

IMAGE
วันจันทร์, 17 กุมภาพันธ์ 2563
ขอทบทวนและยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการใช้พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่... Read More...

หนังสือเวียนหน่วยงานในสังกัด สป.

IMAGE
วันพฤหัสบดี, 07 พฤษภาคม 2563
หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.3/ว 7025 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2563... Read More...
IMAGE
วันศุกร์, 01 พฤษภาคม 2563
หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.5/5801 เรื่อง... Read More...
IMAGE
วันศุกร์, 01 พฤษภาคม 2563
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.3/ว 6346 ขอส่งเรื่อง... Read More...
IMAGE
วันศุกร์, 01 พฤษภาคม 2563
หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.3/ว 6727 ลงวันที่ 27 เมษายน 2563... Read More...
IMAGE
วันศุกร์, 01 พฤษภาคม 2563
หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.3/ว 6852 ลงวันที่ 29 เมษายน 2563... Read More...
IMAGE
วันศุกร์, 01 พฤษภาคม 2563
หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.3/ว 5620 ลงวันที่ 2 เมษายน 2563... Read More...
IMAGE
วันศุกร์, 24 เมษายน 2563
หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.3/ว 6571 ลงวันที่ 22 เมษายน 2563... Read More...
IMAGE
วันศุกร์, 24 เมษายน 2563
มาตรการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐ ในการบริหารรราชการ... Read More...
IMAGE
วันศุกร์, 24 เมษายน 2563
การคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ... Read More...
IMAGE
วันศุกร์, 24 เมษายน 2563
แนวทางการสนับสนุนจังหวัดขับเคลื่อนยุทธสาสตร์ชาติ Read More...

แจ้งเวียนบุคลากร กพร.สป.

IMAGE ที่ ศธ 02145/8578 แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออก...
วันพฤหัสบดี, 04 มิถุนายน 2563
ที่ ศธ 02145/8578 แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9... Read More...
IMAGE ที่ ศธ 02145/8578 แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออก...
วันพฤหัสบดี, 04 มิถุนายน 2563
ที่ ศธ 02145/8578 แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9... Read More...
IMAGE
วันพฤหัสบดี, 04 มิถุนายน 2563
ที่ ศธ 0201.6/8467 ขอความอนุเคราะห์บัญชีหมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงาน Read More...
IMAGE
วันอังคาร, 02 มิถุนายน 2563
ศธ 0201.4/48384ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เรื่อง... Read More...
IMAGE
วันศุกร์, 29 พฤษภาคม 2563
หมายกำหนดการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา... Read More...
IMAGE การรับ-ส่งหนังสือราชการผ่านระบบประ...
วันศุกร์, 29 พฤษภาคม 2563
การรับ-ส่งหนังสือราชการผ่านระบบประสานงานนโยบายและยุทธศาสตร์ (BPS-INNOVATION:BPSI) Read More...
IMAGE
วันศุกร์, 29 พฤษภาคม 2563
จัดส่งบัญชีตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญที่ว่างจำนวน 114 ตำแหน่ง Read More...
IMAGE 0201.3/8179 เรื่อง ขอมอบหนังสือสรุปผลการจั...
วันพฤหัสบดี, 28 พฤษภาคม 2563
ที่ ศธ 0201.3/8179 เรื่อง ขอมอบหนังสือสรุปผลการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี... Read More...
IMAGE 0201.6/8037 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่...
วันพฤหัสบดี, 28 พฤษภาคม 2563
ที่ ศธ 0201.6/8037 เรื่อง... Read More...
IMAGE 0201.4/7927 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการ พ.ส.ธ.
วันพฤหัสบดี, 28 พฤษภาคม 2563
ที่ ศธ 0201.4/7927 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการ พ.ส.ธ. Read More...

คำสั่ง กระทรวงศึกษาธิการ

IMAGE ที่ สร.281/2563 เรื่อง ยกเลิกคำสั่งมอบอำน...
วันพฤหัสบดี, 16 เมษายน 2563
คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สร.281/2563 เรื่อง... Read More...
IMAGE
วันพุธ, 08 เมษายน 2563
เรื่อง การมอบหมายให้รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ตรวจราชการ... Read More...
IMAGE
วันพฤหัสบดี, 05 มีนาคม 2563
มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบเขตตรวจราชการ Read More...
IMAGE
วันจันทร์, 17 กุมภาพันธ์ 2563
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ Read More...
IMAGE
วันจันทร์, 03 กุมภาพันธ์ 2563
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค Read More...
IMAGE ย้ายข้าราชการ
วันอังคาร, 28 มกราคม 2563
ย้ายข้าราชการ Read More...
IMAGE ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือน
วันอังคาร, 28 มกราคม 2563
ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือน Read More...
IMAGE
วันศุกร์, 15 พฤศจิกายน 2562
คำสั่ง สป. ที่  995/2562   เรื่อง แต่งตั้งกรรมการปรับปรุงโครงสร้างของ... Read More...
IMAGE
วันจันทร์, 06 มกราคม 2563
ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   Read More...
IMAGE
วันศุกร์, 20 ธันวาคม 2562
แต่งตั้งให้ข้าราชการรักษาราชการแทน   Read More...

คำสั่ง สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

IMAGE 0201.4/7703 เรื่อง ส่งคำสั่ง
วันจันทร์, 25 พฤษภาคม 2563
ที่ ศธ 0201.4/7703 เรื่อง ส่งคำสั่ง Read More...
IMAGE 0201.4/7382 เรื่อง ย้ายข้าราชการ
วันศุกร์, 22 พฤษภาคม 2563
0201.4/7382 เรื่อง ย้ายข้าราชการ Read More...

วันศุกร์, 15 พฤษภาคม 2563
เรียน  บุคลากร กพร.          ขอแจ้งคำสั่ง สป. เรื่อง... Read More...

วันศุกร์, 15 พฤษภาคม 2563
เรียน  บุคลากร กพร.          ขอแจ้งคำสั่ง สป. เรื่อง... Read More...
คำสั่ง สป. เรื่อง เลื่อนข้าราชการ
วันพุธ, 13 พฤษภาคม 2563
เรียน  บุคลากร กพร.          ขอแจ้งคำสั่ง สป. เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ราย... Read More...
รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
วันจันทร์, 20 เมษายน 2563
เรียน  บุคลากร กพร.          ขอแจ้งคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ... Read More...

วันจันทร์, 20 เมษายน 2563
เรียน  บุคลากร กพร.          ขอแจ้งคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ... Read More...
IMAGE
วันศุกร์, 10 เมษายน 2563
ที่ ศธ 0201.4/1065 เรื่อง... Read More...
IMAGE ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือน
วันพฤหัสบดี, 26 มีนาคม 2563
ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือน Read More...
IMAGE
วันพุธ, 18 มีนาคม 2563
แต่งตั้งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงประจำส่วนราชการ Read More...

คำสั่ง กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

คำสั่งการย้ายข้าราชการ
วันอังคาร, 21 มกราคม 2563
เรียน   บุคลากร กพร.           ขอแจ้งคำสั่งการย้ายข้าราชการ จำนวน ๑ ตำแหน่ง... Read More...