แต่งตั้งรองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

แต่งตั้งรองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

4