ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค

ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค