Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

ผู้อำนวยการ

นายสมภพ  อุณหชาติ
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

จำนวนผู้เข้าชม

0043376
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
234
256
433
1693
7699
6001
43376

Forecast Today
192

9.74%
57.86%
1.05%
2.16%
29.19%
Online (15 minutes ago):7
7 guests
no members

Your IP:52.206.226.77

Login Form

ยินดีต้อนรับผู้…

15-03-2562 Hits:12 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Sarocha

ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ                   ...

Read more

ประชุมติดตามควา…

14-03-2562 Hits:12 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Sarocha

ประชุมติดตามความก้าวหน้าในผลการดำเนินงานตามมาตรการอำนวยความสะดวก และลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน)              ...

Read more

ประชุมอนุกรรมกา…

05-03-2562 Hits:11 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Sarocha

                   ...

Read more

ประชุมปฏิบัติกา…

05-03-2562 Hits:16 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Sarocha

ประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนการจัดการความรู้ของ สป.                  ...

Read more

ประชุมปฏิบัติกา…

22-02-2562 Hits:34 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Sarocha

ประชุมปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรมตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒                 ...

Read more

ประชุมคณะทำงาน…

18-02-2562 Hits:38 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Sarocha

 ประชุมคณะทำงานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิรูปองค์การ กระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการครั้งที่ 1/2562                  ...

Read more

กิจกรรมลดและคัด…

15-02-2562 Hits:38 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Sarocha

กิจกรรมลดและคัดแยกขยะมูลฝอยของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ร่วมรณรงค์การลด และคัดแยกขยะมูลฝอย โดยกำหนดวัน GREEN DAY ในทุกวันพฤหัสบดีของทุกสัปดาห์ มีการรณรงค์ให้ใช้ถุงผ้า ตะกร้า แทนถุงพลาสติกหูหิ้ว...

Read more

ประชุมคณะทำงานพ…

15-02-2562 Hits:31 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Sarocha

ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบการติดตามและรายงานผลการพัฒนาระบบราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ                    ...

Read more

ประชุมคณะกรรมกา…

08-02-2562 Hits:37 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Sarocha

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 1/2562                ...

Read more

ประชุมปฏิบัติกา…

30-01-2562 Hits:41 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Sarocha

               ประชุมปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562         สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร...

Read more

ประชุมคณะทำงานพ…

22-01-2562 Hits:36 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Sarocha

ประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  หมวด 1 การนำองค์การ และหมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินการที่เกี่ยวข้อง          ...

Read more

ประชุมปฏิบัติกา…

22-01-2562 Hits:42 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Sarocha

ประชุมปฏิบัติการการจัดการความรู้ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้จัดประชุมปฏิบัติการการจัดการความรู้ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่อวันศุกร์ที่...

Read more

ประชุมเพื่อจัดท…

17-01-2562 Hits:53 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Sarocha

ประชุมเพื่อจัดทำเอกสารการสมัครรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รายหมวด ประจำปี พ.ศ.2562 และการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0      ...

Read more

ประชุมเพื่อจัดท…

14-01-2562 Hits:79 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Sarocha

ประชุมเพื่อจัดทำเอกสารการสมัครรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐรายหมวดประจำปี พ.ศ.2562 และการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จัดประชุมเพื่อจัดทำเอกสารการสมัครรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รายหมวด ประจำปี...

Read more

ประชุมพิจารณาแล…

14-01-2562 Hits:56 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Sarocha

ประชุมพิจารณาและเจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับสำนัก ประจำปีฯ พ.ศ. 2562 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้จัดประชุมพิจารณาและเจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับสำนัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 7-10...

Read more

การประชุมชี้แจง…

14-01-2562 Hits:47 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Sarocha

การประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของ ศธภ. ศธจ. และ สำนักส่วนกลาง ในสังกัด สป. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ...

Read more

ประชุมชี้แจงแนว…

14-01-2562 Hits:38 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Sarocha

ประชุมชี้แจงแนวทางการสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562   สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จึงได้จัดประชุมชี้แจงแนวทางการสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562 ในวันที่...

Read more

ร่วมงาน “สุขสัน…

14-01-2562 Hits:47 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Sarocha

ร่วมงาน “สุขสันต์วันปีใหม่ 2562” เมื่อพฤหัสบดีวันที่ 27 ธันวาคม 2561 นางสาวอัจฉรา รัตนบุญสิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร...

Read more

สุขสันต์วันปีให…

14-01-2562 Hits:42 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Sarocha

สุขสันต์วันปีใหม่ 2562 กพร.สป. เมื่อพุธวันที่ 26 ธันวาคม 2561 นางสาวอัจฉรา รัตนบุญสิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร...

Read more

ประชุมเชิงปฏิบั…

11-01-2562 Hits:30 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Super User

ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนบทบาท ภารกิจและโครงสร้างของ สป.                ...

Read more

ประชุมเพื่อสร้า…

29-10-2561 Hits:115 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Super User

ประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561            สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ...

Read more

ประชุมปฏิบัติกา…

08-10-2561 Hits:106 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Super User

ประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  กพร.สป.                  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร...

Read more

ประชุมปฏิบัติกา…

08-10-2561 Hits:84 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Super User

ประชุมปฏิบัติการปรับปรุงแผนปฏิรูปองค์การ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ                    สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้จัดประชุมปฏิบัติการปรับปรุงแผนปฏิรูปองค์การ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 20 – 21...

Read more

ประชุมประเมินผู…

08-10-2561 Hits:84 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Super User

ประชุมประเมินผู้บริหารองค์การ รอบการประเมินที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561                   สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหารจัดประชุมประเมินผู้บริหารองค์การ รอบการประเมินที่ 2...

Read more

ประชุมสรุปผลการ…

08-10-2561 Hits:79 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Super User

ประชุมสรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ                      สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  ได้จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561...

Read more

โครงการเพิ่มประ…

07-09-2561 Hits:219 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Super User

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดประชุมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร และพัฒนาสมรรถนะบุคลากร

Read more

กิจกรรมแลกเปลี่…

07-09-2561 Hits:132 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Super User

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM Day ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  “Knowledge Xchange...

Read more

ประชุมติดตามควา…

16-08-2561 Hits:122 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Super User

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Read more

ประชุมติดตามผลก…

08-08-2561 Hits:89 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Super User

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 1 

Read more

ร่วมงานเฉลิมพระ…

31-07-2561 Hits:146 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Super User

นายณัทชัย ใจเย็น ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  ข้าราชการในสังกัด กพร.สป. และเข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

Read more
More from this category

March 2019
Mo Tu We Th Fr Sa Su
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

สำรวจหน้าเว็บฯ

1. ความสะดวกในการสืบค้นข้อมูล
2. ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์
3. มีความพึงพอใจต่อข้อมูลและเนื้อหาสาระที่ให้บริการเพียงใด
4. ความพึงพอใจต่อการให้บริการของเว็บไซต์ กพร.สป.

แจ้งเวียนบุคลากร กพร.สป.

หนังสือเวียนหน่วยงานในสังกัด สป.

การมอบอำนาจการแบ่งส่วนราชการภายในกรม

14 มีนาคม 2562
การมอบอำนาจการแบ่งส่วนราชการภายในกรม

การมอบอำนาจการแบ่งส่วนราชการภายในกรม

การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรี เรื่องการทบทวนข้อเสนอให้จัดตั้งหน่วยงานของรัฐตามแผนการปฏิรูปประเทศ

22 กุมภาพันธ์ 2562
การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรี  เรื่องการทบทวนข้อเสนอให้จัดตั้งหน่วยงานของรัฐตามแผนการปฏิรูปประเทศ

การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรี เรื่องการทบทวนข้อเสนอให้จัดตั้งหน่วยงานของรัฐตามแผนการปฏิรูปประเทศ หนังสือที่แนบมาด้วย ที่ นร 0212/ว1 เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรี เรื่องการทบทวนข้อเสนอให้จัดตั้งหน่วยงานของรัฐตามแผนการปฏิรูปประเทศ ลิงค์รายการเกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรี เรื่องการทบทวนข้อเสนอให้จัดตั้งหน่วยงานของรัฐตามแผนการปฏิรูปประเทศ 1. มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การทบทวนข้อเสนอให้จัดตั้งหน่วยงานของรัฐตามแผนการปฏิรูปประเทศ 2. วีดิทัศน์ เรื่อง การทบทวนข้อเสนอให้จัดตั้งหน่วยงานของรัฐตามแผนการปฏิรูปประเทศ

คำสั่งแต่งตั้งผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลงสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ คลิก

01 พฤศจิกายน 2561
คำสั่งแต่งตั้งผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลงสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ คลิก

คำสั่งแต่งตั้งผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลงสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

คำสั่งแต่งตั้งผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลงกระทรวงศึกษาธิการ

01 พฤศจิกายน 2561
คำสั่งแต่งตั้งผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลงกระทรวงศึกษาธิการ

คำสั่งแต่งตั้งผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลงกระทรวงศึกษาธิการ

การขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา

09 สิงหาคม 2561

ขอแจ้งการพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา โดยให้ดำเนินการเสนอขอพระราชทานตามแนวทางที่ได้แจ้งเวียนอย่างเคร่งครัด รายละเอียดตามเอกสารแนบ