Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

ผู้อำนวยการ

นายสมภพ  อุณหชาติ
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

จำนวนผู้เข้าชม

0272376
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
301
901
2527
5389
5952
25336
272376

Forecast Today
192

2.59%
41.26%
4.39%
1.93%
0.04%
49.79%
Online (15 minutes ago):24
24 guests
no members

Your IP:18.232.186.117
Login Form

ประชุมคณะกรรมกา…

07-07-2563 Hits:5 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Super User

ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการจัดหน่วยงานภายใน สป. และศธ. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓   ... Read more

ประชุมจัดทำแผนด…

07-07-2563 Hits:4 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Super User

ประชุมจัดทำแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาววิกฤตของ... Read more

ประชุมคณะทำงานต…

07-07-2563 Hits:5 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Super User

ประชุมคณะทำงานติดตามผลการดำเนินงานตามข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2562... Read more

ประชุมชี้แจงแนว…

07-07-2563 Hits:5 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Super User

ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดตั้งส่วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  &n... Read more

ประชุมจัดทำแผนย…

22-06-2563 Hits:23 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Super User

ประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการของศธ.  กิจกรรมที่ 2 กำหนดกลยุทธ... Read more

ประชุมคณะทํางาน…

14-06-2563 Hits:23 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Super User

ประชุมคณะทํางานติดตามการดําเนินงานการจัดองคก์รแบบแมทริกซ์(Matrix Organization)สํ... Read more

ประชุมเชิงปฏิบั…

14-06-2563 Hits:22 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Super User

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ ของกระทรวงศึกษาธิการ (... Read more

ประชุมติดตามผลก…

29-05-2563 Hits:53 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Super User

ประชุมติดตามผลการดำเนินงานของคณะทำงานขับเคลื่อนภารกิจด้านการนิเทศการจัดการศึกษา ... Read more

ต้อนรับข้าราชกา…

26-05-2563 Hits:40 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Super User

ต้อนรับข้าราชการเข้ารับตำแหน่งใหม่            เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 นายสม... Read more

ประชุมสรุปผลราย…

18-05-2563 Hits:70 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Super User

ประชุมสรุปผลรายงานการปรับปรุงโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓     ... Read more

ประชุมชี้แจงการ…

10-05-2563 Hits:167 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Super User

  ประชุมชี้แจงการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในการจัดองค์กรแบบแมทริก... Read more

ประชุมคณะทำงานข…

24-04-2563 Hits:55 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Super User

 ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนภารกิจด้านการนิเทศการจัดการศึกษา การตรวจสอบภายใน และด้า... Read more

ประชุมคณะกรรมกา…

22-04-2563 Hits:93 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Super User

ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 7/2563             ... Read more

ประชุมจัดทำร่าง…

16-04-2563 Hits:40 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Super User

ประชุมจัดทำร่างประกาศจัดตั้งสถาบันการศึกษาออนไลน์                         สำนัก... Read more

ประชุมคณะกรรมกา…

14-04-2563 Hits:72 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Super User

ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓             ... Read more

หารือแนวทางการด…

20-03-2563 Hits:86 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Super User

หารือแนวทางการดำเนินงานตามภารกิจของ กพร.          นายสมภพ  อุณหชาติ  ผู้อำนวยกา... Read more

ประชุมเพื่อดำเน…

20-03-2563 Hits:62 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Super User

ประชุมเพื่อดำเนินงานตามมาตรการอำนวยความสะดวก และลดภาระแก่ประชาชน              ส... Read more

เข้ารับฟังนโยบา…

18-03-2563 Hits:67 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Man

เข้ารับฟังนโยบายแนวทางการดำเนินงานฯ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 9.30 น. นายส... Read more

เนื่องในโอกาสเข…

18-03-2563 Hits:66 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Man

เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 256... Read more

ประชุมคณะกรรมกา…

16-03-2563 Hits:107 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Man

ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้าง ครั้งที่ 5/2563เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 นายว... Read more

ประชุมปฏิบัติกา…

10-03-2563 Hits:68 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Man

ประชุมปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธ... Read more

ประชุมคณะกรรมกา…

21-02-2563 Hits:123 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Super User

ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 4/2563             ... Read more

การประชุมหารือจ…

18-02-2563 Hits:89 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Man

  การประชุมหารือจัดทำข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวง... Read more

การประชุมปฏิบัต…

14-02-2563 Hits:64 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Man

การประชุมปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของ... Read more

การประชุมปฎิบัต…

14-02-2563 Hits:69 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Man

การประชุมปฎิบัติการจัดการความรู้ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ... Read more

การประชุมปฏิบัต…

12-02-2563 Hits:79 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Man

การประชุมปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษ... Read more

การประชุมปฏิบัต…

05-02-2563 Hits:108 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Man

การประชุมปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษ... Read more

การประชุมคณะกรร…

03-02-2563 Hits:108 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Man

เมื่อวันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. นายวราวิช กำภู ณ อยุธยา เป็นประธาน... Read more

การประชุมวิเครา…

31-01-2563 Hits:80 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Man

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นายธนู ขวัญเดช รองศึกษาธิการภาค สำนักงา... Read more

การประชุมคณะกรร…

27-01-2563 Hits:66 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Man

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. นายวราวิช กำภู ณ อยุธยา เป็นประธาน... Read more

กพร.สป. ตรวจประ…

27-01-2563 Hits:94 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Man

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เข้าตรวจประเมินผลการปฏิบัติ... Read more

กพร.สป. ตรวจประ…

22-01-2563 Hits:72 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Super User

กพร.สป. ตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ ระดับสำนัก 62 ศปท. และ สกก.             ... Read more

การประชุมปฎิบ…

20-01-2563 Hits:166 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Man

  การประชุมปฎิบัติการจัดการความรู้ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประม... Read more

กพร. ตรวจประเมิ…

15-01-2563 Hits:156 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Super User

กพร. ตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ ระดับสำนัก 62 สน.และสช.                   ก... Read more

ประชุมจัดทำเอกส…

15-01-2563 Hits:152 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Super User

ประชุมจัดทำเอกสารการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 ปี พ.ศ... Read more

ประชุมคณะกรรมกา…

15-01-2563 Hits:111 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Super User

ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 1/2563           ... Read more

การประชุมติดตาม…

06-01-2563 Hits:80 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Man

การประชุมติดตามผลการดำเนินงานข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงงบประมาณประจำปี 2562         ... Read more

กพร.สป. เข้าขอพ…

03-01-2563 Hits:91 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Super User

กพร.สป. เข้าขอพรปีใหม่จากคณะผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ             ... Read more

ประชุมพิจารณาแล…

03-01-2563 Hits:95 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Super User

ประชุมพิจารณาและเจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับสำนั... Read more

กพร. เข้าร่วมกิ…

03-01-2563 Hits:87 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Super User

กพร. เข้าร่วมกิจกรรมงาน “สุขสันต์วันปีใหม่ 2563” ของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันพฤ... Read more

More from this category

VDO ชี้แจงแนวทางการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563ระดับสำนัก 12 ธันวาคม 2563

search

but

July 2020
Mo Tu We Th Fr Sa Su
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
สำรวจหน้าเว็บฯ

1. ความสะดวกในการสืบค้นข้อมูล
2. ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์
3. มีความพึงพอใจต่อข้อมูลและเนื้อหาสาระที่ให้บริการเพียงใด
4. ความพึงพอใจต่อการให้บริการของเว็บไซต์ กพร.สป.

ประกาศ

IMAGE 02145/ศธ 9427 เรื่อง การดำเนินงานตามข้อกำห...
วันจันทร์, 22 มิถุนายน 2563
ที่ 02145/ศธ 9427 เรื่อง การดำเนินงานตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9... Read More...
IMAGE ที่ ศธ 02145/8570 การเปิดเรียนและการใช้อาค...
วันพฤหัสบดี, 04 มิถุนายน 2563
ที่ ศธ 02145/8570(702) เรื่องประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง... Read More...
IMAGE ที่ ศธ 02145/8987 ยกเลิกการปรับลดเวลาฯ
วันพฤหัสบดี, 04 มิถุนายน 2563
ที่ ศธ 02145/8987 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง... Read More...
IMAGE
วันจันทร์, 25 พฤษภาคม 2563
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ Read More...
IMAGE ศธ 02145/7600 เรือง ประกาศกระทรวงศึกษาธิกา...
วันศุกร์, 22 พฤษภาคม 2563
ที่ ศธ 02145/7600 เรื่อง ประกาศกระทรวงศึกษา เรื่อง... Read More...
IMAGE
วันศุกร์, 22 พฤษภาคม 2563
ที่ ศธ 0201.4/7462 เรื่อง รับย้ายและรับโอนข้าราชการ Read More...

วันจันทร์, 18 พฤษภาคม 2563
เรียน  บุคลากร กพร. ขอแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ... Read More...
ขอแจ้งประกาศ เรื่อง ผลงาน รายชื่อ แล...
วันศุกร์, 15 พฤษภาคม 2563
เรียน  บุคลากร กพร.          ขอแจ้งประกาศ เรื่อง ผลงาน รายชื่อ... Read More...
IMAGE ประกาศคณะกรรมการ พ.ส.ธ. ประจำงวดที่ 5/25...
วันศุกร์, 01 พฤษภาคม 2563
ประกาศคณะกรรมการ พ.ส.ธ. ประจำงวดที่ 5/2563 เดือน พฤษภาคม 2563 Read More...
IMAGE
วันศุกร์, 01 พฤษภาคม 2563
เรื่อง กำหนดวัน เวลา การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง... Read More...

มติ ครม.

IMAGE
วันจันทร์, 17 กุมภาพันธ์ 2563
ขอทบทวนและยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการใช้พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่... Read More...

หนังสือเวียนหน่วยงานในสังกัด สป.

IMAGE ศธ 0201/10294 เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือแจ้ง...
วันพุธ, 01 กรกฎาคม 2563
ที่ ศธ 0201/10294 เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือแจ้งเวียนราชการจากหน่วยงานภายนอก Read More...
IMAGE ศธ 0201.5/10004 เรื่อง หนังสือแจ้งเวียน
วันจันทร์, 29 มิถุนายน 2563
ที่่ ศธ 0201.5/10004 เรื่อง หนังสือแจ้งเวียน Read More...
IMAGE ศธ 0201.5/10003 เรื่อง หนังสือแจ้งเวียน
วันจันทร์, 29 มิถุนายน 2563
ที่ ศธ 0201.5/10003 เรื่อง หนังสือแจ้งเวียน Read More...
IMAGE ศธ 0201.5/10010 เรื่อง หนังสือแจ้งเวียน
วันจันทร์, 29 มิถุนายน 2563
ที่ ศธ 0201.5/10010 เรื่อง หนังสือแจ้งเวียน Read More...
IMAGE
วันจันทร์, 22 มิถุนายน 2563
ที่ ศธ 0201.4/9539 เรื่อง... Read More...
IMAGE
วันจันทร์, 22 มิถุนายน 2563
ที่ ศธ 0236/9497 เรื่อง... Read More...
IMAGE ศธ 02145/9134 เรื่อง มาตรการช่วยเหลือผู้ใช...
วันศุกร์, 12 มิถุนายน 2563
ที่ ศธ ศธ 02145/9134 เรื่อง... Read More...
IMAGE
วันพฤหัสบดี, 07 พฤษภาคม 2563
หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.3/ว 7025 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2563... Read More...
IMAGE
วันศุกร์, 01 พฤษภาคม 2563
หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.5/5801 เรื่อง... Read More...
IMAGE
วันศุกร์, 01 พฤษภาคม 2563
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.3/ว 6346 ขอส่งเรื่อง... Read More...

แจ้งเวียนบุคลากร กพร.สป.

IMAGE
วันพฤหัสบดี, 02 กรกฎาคม 2563
มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย Read More...
IMAGE
วันพฤหัสบดี, 02 กรกฎาคม 2563
ที่ ศธ 02145/10186 เรื่อง แจ้งยกเลิกแนวทางการจัดประชุม อบรม สัมมนา... Read More...
IMAGE
วันพฤหัสบดี, 02 กรกฎาคม 2563
ที่ ศธ 0236/522 เรื่อง... Read More...
IMAGE
วันพุธ, 01 กรกฎาคม 2563
ที่ ศธ 0201.4/10266 เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรสมัครเข้าอบรมออนไลน์หลักสูตร... Read More...
IMAGE
วันพุธ, 01 กรกฎาคม 2563
ที่ ศธ 0201.4/10261 เรื่อง ขอเชิญสมัครเข้ารับการศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร... Read More...
IMAGE
วันพุธ, 01 กรกฎาคม 2563
ที่ ศธ 0201.3/10368 เรื่อง แนวทางการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ... Read More...
IMAGE ศธ 0201.4/9925 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการ พ.ส.ธ.
วันอังคาร, 30 มิถุนายน 2563
ศธ 0201.4/9925 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการ พ.ส.ธ. Read More...
IMAGE
วันอังคาร, 30 มิถุนายน 2563
ที่ ศธ 0208/1976 เรื่อง... Read More...
IMAGE
วันพฤหัสบดี, 25 มิถุนายน 2563
ที่ ศธ 0201/8841 เรื่อง แจ้งเวียนหนังสือราชการ Read More...
IMAGE
วันพฤหัสบดี, 25 มิถุนายน 2563
ที่ ศธ 0208/769 เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6... Read More...

คำสั่ง กระทรวงศึกษาธิการ

IMAGE ที่ สร.281/2563 เรื่อง ยกเลิกคำสั่งมอบอำน...
วันพฤหัสบดี, 16 เมษายน 2563
คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สร.281/2563 เรื่อง... Read More...
IMAGE
วันพุธ, 08 เมษายน 2563
เรื่อง การมอบหมายให้รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ตรวจราชการ... Read More...
IMAGE
วันพฤหัสบดี, 05 มีนาคม 2563
มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบเขตตรวจราชการ Read More...
IMAGE
วันจันทร์, 17 กุมภาพันธ์ 2563
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ Read More...
IMAGE
วันจันทร์, 03 กุมภาพันธ์ 2563
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค Read More...
IMAGE ย้ายข้าราชการ
วันอังคาร, 28 มกราคม 2563
ย้ายข้าราชการ Read More...
IMAGE ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือน
วันอังคาร, 28 มกราคม 2563
ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือน Read More...
IMAGE
วันศุกร์, 15 พฤศจิกายน 2562
คำสั่ง สป. ที่  995/2562   เรื่อง แต่งตั้งกรรมการปรับปรุงโครงสร้างของ... Read More...
IMAGE
วันจันทร์, 06 มกราคม 2563
ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   Read More...
IMAGE
วันศุกร์, 20 ธันวาคม 2562
แต่งตั้งให้ข้าราชการรักษาราชการแทน   Read More...

คำสั่ง สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

IMAGE 0201.4/7703 เรื่อง ส่งคำสั่ง
วันจันทร์, 25 พฤษภาคม 2563
ที่ ศธ 0201.4/7703 เรื่อง ส่งคำสั่ง Read More...
IMAGE 0201.4/7382 เรื่อง ย้ายข้าราชการ
วันศุกร์, 22 พฤษภาคม 2563
0201.4/7382 เรื่อง ย้ายข้าราชการ Read More...

วันศุกร์, 15 พฤษภาคม 2563
เรียน  บุคลากร กพร.          ขอแจ้งคำสั่ง สป. เรื่อง... Read More...

วันศุกร์, 15 พฤษภาคม 2563
เรียน  บุคลากร กพร.          ขอแจ้งคำสั่ง สป. เรื่อง... Read More...
คำสั่ง สป. เรื่อง เลื่อนข้าราชการ
วันพุธ, 13 พฤษภาคม 2563
เรียน  บุคลากร กพร.          ขอแจ้งคำสั่ง สป. เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ราย... Read More...
รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
วันจันทร์, 20 เมษายน 2563
เรียน  บุคลากร กพร.          ขอแจ้งคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ... Read More...

วันจันทร์, 20 เมษายน 2563
เรียน  บุคลากร กพร.          ขอแจ้งคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ... Read More...
IMAGE
วันศุกร์, 10 เมษายน 2563
ที่ ศธ 0201.4/1065 เรื่อง... Read More...
IMAGE ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือน
วันพฤหัสบดี, 26 มีนาคม 2563
ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือน Read More...
IMAGE
วันพุธ, 18 มีนาคม 2563
แต่งตั้งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงประจำส่วนราชการ Read More...

คำสั่ง กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

คำสั่งการย้ายข้าราชการ
วันอังคาร, 21 มกราคม 2563
เรียน   บุคลากร กพร.           ขอแจ้งคำสั่งการย้ายข้าราชการ จำนวน ๑ ตำแหน่ง... Read More...