Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

ผู้อำนวยการ

นายสมภพ  อุณหชาติ
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ข่าวการรับสมัครงาน

จำนวนผู้เข้าชม

0103513
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
308
330
1897
2038
6284
10166
103513

Forecast Today
216

4.58%
49.01%
1.09%
1.15%
0.02%
44.15%
Online (15 minutes ago):32
32 guests
no members

Your IP:18.207.136.184

Login Form

โครงการพัฒนาเคร…

22-08-2562 Hits:7 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Super User

โครงการพัฒนาเครือข่ายกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กระทรวงศึกษาธิการ ด้านคุณธรรม จริยธรรม... Read more

ประชุมติดตามควา…

22-08-2562 Hits:15 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Super User

ประชุมติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ของสำนัก... Read more

ประชุมหารือแนวท…

22-08-2562 Hits:25 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Super User

ประชุมหารือแนวทางการทบทวนบทบาท ภารกิจและโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการ          ... Read more

แสดงความยินดีแล…

04-07-2562 Hits:79 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Super User

แสดงความยินดีและมอบช่อดอกไม้ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่               นายส... Read more

ประชุมการตรวจสอ…

04-07-2562 Hits:69 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Super User

ประชุมการตรวจสอบข้อมูลขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการศึกษา (IMD 2019)         ... Read more

การประชุมติดตาม…

04-07-2562 Hits:52 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Super User

การประชุมติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ... Read more

การประชุมคณะทำง…

04-07-2562 Hits:72 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Super User

การประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบการติดตามและรายงานผลการพัฒนาระบบราชการ               ... Read more

ประชุมคณะทำงานศ…

04-07-2562 Hits:39 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Super User

ประชุมคณะทำงานศึกษาพัฒนาตัวบ่งชี้การพัฒนาระบบราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิกา... Read more

ประชุมติดตามผลก…

17-06-2562 Hits:78 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Super User

ประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ของ สป. ประจำปีงบฯ 2562 ครั้งที่... Read more

ประชุมคณะทำงานก…

28-05-2562 Hits:93 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Super User

ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองทบทวนบทบาท ภารกิจและโครงสร้าง ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงา... Read more

ประชุมการพัฒนาค…

22-05-2562 Hits:102 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Super User

ประชุมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการประจำปี... Read more

การประชุมเพื่อก…

15-05-2562 Hits:75 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Super User

การประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการกระทรวงศึกษาธิการ      ... Read more

กลุ่มพัฒนาระบบบ…

15-05-2562 Hits:89 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Super User

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ขับเคลื่อนการปรับปรุงโครงสร้างของ สำนักงานศึกษาธิการภาค   ... Read more

ประชุมคณะทำงานข…

29-04-2562 Hits:123 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Sarocha

ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรอ... Read more

การอบรมเพื่อให้…

25-04-2562 Hits:149 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Sarocha

การอบรมเพื่อให้ความรู้การใช้งานระบบ BPSI                         กลุ่มพัฒนาระบบ... Read more

การประชุมคณะทำง…

11-04-2562 Hits:121 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Sarocha

การประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบการติดตามและรายงานผลการพัฒนาระบบราชการ               ... Read more

กิจกรรม “ประเพณ…

11-04-2562 Hits:98 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Sarocha

กิจกรรม “ประเพณีสงกรานต์ ศึกษาธิการสืบสานวัฒนธรรมไทย” ประจำปี 2562             ... Read more

กพร.สป. เข้ารดน…

11-04-2562 Hits:123 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Sarocha

กพร.สป. เข้ารดน้ำดำหัวผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ                   ... Read more

วันคล้ายวันสถาป…

01-04-2562 Hits:135 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Sarocha

วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ ๑๒๗ ปี                            นาย... Read more

การประชุมจัดทำร…

26-03-2562 Hits:97 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Sarocha

การประชุมจัดทำรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0 (Application... Read more

ยินดีต้อนรับผู้…

15-03-2562 Hits:227 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Sarocha

ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ       ... Read more

ประชุมติดตามควา…

14-03-2562 Hits:118 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Sarocha

ประชุมติดตามความก้าวหน้าในผลการดำเนินงานตามมาตรการอำนวยความสะดวก และลดภาระแก่ปร... Read more

ประชุมอนุกรรมกา…

05-03-2562 Hits:103 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Sarocha

                                     สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยกลุ่มพัฒนา... Read more

ประชุมปฏิบัติกา…

05-03-2562 Hits:120 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Sarocha

ประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนการจัดการความรู้ของ สป.                                ... Read more

ประชุมปฏิบัติกา…

22-02-2562 Hits:141 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Sarocha

ประชุมปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/กิจกรร... Read more

ประชุมคณะทำงาน…

18-02-2562 Hits:183 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Sarocha

 ประชุมคณะทำงานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิรูปองค์การ กระทรวงศึกษาธิการและสำนัก... Read more

กิจกรรมลดและคัด…

15-02-2562 Hits:194 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Sarocha

กิจกรรมลดและคัดแยกขยะมูลฝอยของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ร่วมรณร... Read more

ประชุมคณะทำงานพ…

15-02-2562 Hits:118 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Sarocha

ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบการติดตามและรายงานผลการพัฒนาระบบราชการ สำนักงานปลัดกระทรว... Read more

ประชุมคณะกรรมกา…

08-02-2562 Hits:176 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Sarocha

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 1/2562... Read more

ประชุมปฏิบัติกา…

30-01-2562 Hits:134 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Sarocha

               ประชุมปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประม... Read more

ประชุมคณะทำงานพ…

22-01-2562 Hits:119 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Sarocha

ประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  หมวด 1... Read more

ประชุมปฏิบัติกา…

22-01-2562 Hits:134 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Sarocha

ประชุมปฏิบัติการการจัดการความรู้ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ... Read more

ประชุมเพื่อจัดท…

17-01-2562 Hits:142 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Sarocha

ประชุมเพื่อจัดทำเอกสารการสมัครรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รายห... Read more

ประชุมเพื่อจัดท…

14-01-2562 Hits:286 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Sarocha

ประชุมเพื่อจัดทำเอกสารการสมัครรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐรายหม... Read more

ประชุมพิจารณาแล…

14-01-2562 Hits:158 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Sarocha

ประชุมพิจารณาและเจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับสำนั... Read more

การประชุมชี้แจง…

14-01-2562 Hits:136 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Sarocha

การประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของ ศธภ. ศธจ. และ สำนักส่วน... Read more

ประชุมชี้แจงแนว…

14-01-2562 Hits:121 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Sarocha

ประชุมชี้แจงแนวทางการสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562   สำนักงานปลัดกระทรว... Read more

ร่วมงาน “สุขสัน…

14-01-2562 Hits:120 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Sarocha

ร่วมงาน “สุขสันต์วันปีใหม่ 2562” เมื่อพฤหัสบดีวันที่ 27 ธันวาคม 2561 นางสาวอัจฉ... Read more

สุขสันต์วันปีให…

14-01-2562 Hits:126 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Sarocha

สุขสันต์วันปีใหม่ 2562 กพร.สป. เมื่อพุธวันที่ 26 ธันวาคม 2561 นางสาวอัจฉรา รัตน... Read more

ประชุมเชิงปฏิบั…

11-01-2562 Hits:121 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Super User

ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนบทบาท ภารกิจและโครงสร้างของ สป.                  ประชุ... Read more

หนังสือเวียน 

September 2019
Mo Tu We Th Fr Sa Su
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

สำรวจหน้าเว็บฯ

1. ความสะดวกในการสืบค้นข้อมูล
2. ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์
3. มีความพึงพอใจต่อข้อมูลและเนื้อหาสาระที่ให้บริการเพียงใด
4. ความพึงพอใจต่อการให้บริการของเว็บไซต์ กพร.สป.

แจ้งเวียนบุคลากร กพร.สป.

หนังสือเวียนหน่วยงานในสังกัด สป.

คำชี้แจงการสำรวจความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา (Online Survey)

09 กันยายน 2562

1. ขั้นตอนการประเมินออนไลน์ สำหรับผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าไปประเมินผู้บริหารองค์การ 2. แบบสำรวจความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา (Online Survey)

การมอบอำนาจการแบ่งส่วนราชการภายในกรม

14 มีนาคม 2562
การมอบอำนาจการแบ่งส่วนราชการภายในกรม

การมอบอำนาจการแบ่งส่วนราชการภายในกรม

การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรี เรื่องการทบทวนข้อเสนอให้จัดตั้งหน่วยงานของรัฐตามแผนการปฏิรูปประเทศ

22 กุมภาพันธ์ 2562
การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรี  เรื่องการทบทวนข้อเสนอให้จัดตั้งหน่วยงานของรัฐตามแผนการปฏิรูปประเทศ

การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรี เรื่องการทบทวนข้อเสนอให้จัดตั้งหน่วยงานของรัฐตามแผนการปฏิรูปประเทศ หนังสือที่แนบมาด้วย ที่ นร 0212/ว1 เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรี เรื่องการทบทวนข้อเสนอให้จัดตั้งหน่วยงานของรัฐตามแผนการปฏิรูปประเทศ ลิงค์รายการเกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรี เรื่องการทบทวนข้อเสนอให้จัดตั้งหน่วยงานของรัฐตามแผนการปฏิรูปประเทศ 1. มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การทบทวนข้อเสนอให้จัดตั้งหน่วยงานของรัฐตามแผนการปฏิรูปประเทศ 2. วีดิทัศน์ เรื่อง การทบทวนข้อเสนอให้จัดตั้งหน่วยงานของรัฐตามแผนการปฏิรูปประเทศ

คำสั่งแต่งตั้งผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลงสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ คลิก

01 พฤศจิกายน 2561
คำสั่งแต่งตั้งผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลงสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ คลิก

คำสั่งแต่งตั้งผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลงสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

คำสั่งแต่งตั้งผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลงกระทรวงศึกษาธิการ

01 พฤศจิกายน 2561
คำสั่งแต่งตั้งผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลงกระทรวงศึกษาธิการ

คำสั่งแต่งตั้งผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลงกระทรวงศึกษาธิการ