Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

ผู้อำนวยการ


นางสาวอัจฉรา  รัตนบุญสิน
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

จำนวนผู้เข้าชม

0020304
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
137
192
446
2322
2870
2938
20304

Forecast Today
96

18.82%
58.93%
0.93%
3.50%
17.81%
Online (15 minutes ago):21
21 guests
no members

Your IP:54.234.228.78

Login Form

ประชุมเพื่อสร้า…

29-10-2561 Hits:48 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Super User

ประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561            สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ...

Read more

ประชุมปฏิบัติกา…

08-10-2561 Hits:51 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Super User

ประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  กพร.สป.                  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร...

Read more

ประชุมปฏิบัติกา…

08-10-2561 Hits:39 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Super User

ประชุมปฏิบัติการปรับปรุงแผนปฏิรูปองค์การ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ                    สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้จัดประชุมปฏิบัติการปรับปรุงแผนปฏิรูปองค์การ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 20 – 21...

Read more

ประชุมประเมินผู…

08-10-2561 Hits:39 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Super User

ประชุมประเมินผู้บริหารองค์การ รอบการประเมินที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561                   สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหารจัดประชุมประเมินผู้บริหารองค์การ รอบการประเมินที่ 2...

Read more

ประชุมสรุปผลการ…

08-10-2561 Hits:35 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Super User

ประชุมสรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ                      สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  ได้จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561...

Read more

โครงการเพิ่มประ…

07-09-2561 Hits:73 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Super User

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดประชุมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร และพัฒนาสมรรถนะบุคลากร

Read more

กิจกรรมแลกเปลี่…

07-09-2561 Hits:73 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Super User

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM Day ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  “Knowledge Xchange...

Read more

ประชุมติดตามควา…

16-08-2561 Hits:73 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Super User

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Read more

ประชุมติดตามผลก…

08-08-2561 Hits:49 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Super User

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 1 

Read more

ร่วมงานเฉลิมพระ…

31-07-2561 Hits:75 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Super User

นายณัทชัย ใจเย็น ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  ข้าราชการในสังกัด กพร.สป. และเข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

Read more

รายงานผลความก้า…

19-07-2561 Hits:100 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Super User

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดประขุมติดตามผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ 

Read more

ประชุมคณะทำงานจ…

16-07-2561 Hits:137 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Super User

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดการประชุมคณะทำงานจัดทำรายงานการพัฒนาระบบราชการ

Read more

ประชุมติดตามควา…

10-07-2561 Hits:110 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Super User

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 9 เดือน 

Read more

ประชุมรับฟังควา…

31-05-2561 Hits:433 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Super User

  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร   ได้จัดประชุมรับฟังความต้องการ ความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการปฏิบัติงานของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สป. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

Read more

การประชุมชี้แจง…

31-05-2561 Hits:432 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Super User

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้จัดประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการพัฒนาระบบการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ

Read more

ประชุมการพัฒนาค…

31-05-2561 Hits:414 ข่าวการดำเนินงาน กพร.สป. Super User

 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จัดประชุมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

Read more
 

December 2018
Mo Tu We Th Fr Sa Su
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

สำรวจหน้าเว็บฯ

1. ความสะดวกในการสืบค้นข้อมูล
2. ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์
3. มีความพึงพอใจต่อข้อมูลและเนื้อหาสาระที่ให้บริการเพียงใด
4. ความพึงพอใจต่อการให้บริการของเว็บไซต์ กพร.สป.

แจ้งเวียนบุคลากร กพร.สป.

หนังสือเวียนหน่วยงานในสังกัด สป.

คำสั่งแต่งตั้งผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลงสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ คลิก

01 พฤศจิกายน 2561
คำสั่งแต่งตั้งผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลงสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ คลิก

คำสั่งแต่งตั้งผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลงสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

คำสั่งแต่งตั้งผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลงกระทรวงศึกษาธิการ

01 พฤศจิกายน 2561
คำสั่งแต่งตั้งผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลงกระทรวงศึกษาธิการ

คำสั่งแต่งตั้งผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลงกระทรวงศึกษาธิการ

การขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา

09 สิงหาคม 2561

ขอแจ้งการพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา โดยให้ดำเนินการเสนอขอพระราชทานตามแนวทางที่ได้แจ้งเวียนอย่างเคร่งครัด รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ที่ ศธ 0201.3/ว10591(965) เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการถวายความเคารพ

23 กรกฎาคม 2561
ที่ ศธ 0201.3/ว10591(965) เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการถวายความเคารพ

ที่ ศธ 0201.3/ว10591(965) เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการถวายความเคารพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระราชินีพระบรมวงศานุวงศ์ และพระราชวงศ์